INFORMACJE

 

 

Strona główna

Zaproszenie: Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zaprasza na:

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące bieżącego rozpowszechniania informacji
o doradztwie świadczonym w biurze LGD, które odbędzie się
w dniu
28.06.2017r. (Środa) w godz. 11:30-12:30 w Sali Konferencyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

 

Harmonogram spotkań  zobacz…

 

Informacja: NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2017

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży zapraszają grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu
„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja”

 

Szczegółowe informacje dot. naboru, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
regulamin projektu wraz z kartą oceny wniosku dostępne są na stronie internetowej projektu:
www.fio.sir.com.pl

 

 

Zaproszenie: ŚWIĘTOKRZYSKA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Zaprasza na szkolenie „JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

 

DATA SZKOLENIA: 29 CZERWCA 2017 ROKU, GODZ. 9.00

 

MIEJSCE SZKOLENIA: BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO
W JĘDRZEJOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 9,
28-300 JĘDRZEJÓW, PATRER – SALA KONFERENCYJNA

 

Zaproszenie na szkolenie zobacz…

 

 

Informacja:  Szanowni Państwo !!!

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Odziału Regionalnego ARiMR Małgorzata Erlich - Smurzyńska informuje:

W związku z ogłoszonym naborem wniosków z Poddziałania 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy  na inwestycje związane z:

           rozwojem produkcji prosiąt (A)- maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;

           rozwojem produkcji mleka krowiego (B)- wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;

           rozwojem produkcji bydła mięsnego (C)- wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Pracownicy BWI z Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przeprowadzą szkolenia informacyjne według poniższego harmonogramu.

 

Harmonogram szkoleń  zobacz

 

Informacja:  Informacja o treningu systemów ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX 17/I.

 

W dniach 06- 08 czerwca 2017 r. (termin zapasowy 9 czerwca br.) zostanie przeprowadzone ćwiczenie

 RENEGADE-SAREX 17/I organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 W trakcie ćwiczenia będzie ogłoszony alarm z uruchomieniem syren alarmowych.

W związku z powyższym w w/w terminie mogą wystąpić próby treningowe systemu alarmowego poprzez włączanie syren alarmowych na terenie gminy Nagłowice
 

  Uruchomienie syren alarmowych należy traktować jako alarm ćwiczebny.

 

Zaproszenie:                                                                     Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na:
Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich,
które odbędą się w dniu 08.06.2017 godz. 10:00-13:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

F_europejskie_08062017

 

Zaproszenie:                                                     BEZPŁATNE BADANIA MAMOGRAFICZNE

mamografia

 

Badania odbędą się 30 maja 2017 roku

przy Remizie  OSP Nagłowice

ul. Mikołaja Reja 17

Infolinia i zapisy:

42 254 64 10

517 54 40 04

Do rejestracji telefonicznej potrzebny jest:
nr telefonu i PESEL

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Zaproszenie:                          Świętokrzyska  Rybacka lokalna grupa działania


zaprasza wszystkich zaitersowanych na doradcze spotkanie
informacyjno-konsultacyjne

 

które odbędzie się

 

13 czerwca 2017 roku

od godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

 

 

Ogłoszenie:   TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „SPARK - ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM AKTYWIZACJI I ROZWOJU KOMPETENCJI"

WSPÓŁFINASOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEHO WIEDZA  EDUKACJA I ROZWÓJ

         PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB MŁODYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 29 ROK ŻYCIA, BIERNYCH ZAWODOWO, NIEUCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU I KSZTAŁCENIU DZIENNYM, MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE.

                                                                                                                                                                                                     zobacz więcej…

 

Konkurs:                                              Nestlé poRusza Polskę: 10 maja 2017r. startuje głosowanie !!!

image3

0001

Gmina Nagłowice bierze udział w konkursie „Nestlé poRusza Polskę

16 siłowni plenerowych od Nestlé stoi w zwycięskich lokalizacjach. Czy w 2017 roku Nasi Mieszkańcy zyskają nowe miejsce do ćwiczeń? To zależy od Was! Jest o co walczyć, więc do boju! Siłownia plenerowa to doskonała forma aktywnego spędzania czasu.

Gmina Nagłowice zgłosiła 6 lokalizacji:

·         Nagłowiceprzy szkole;

·         Trzciniec – przy świetlicy wiejskiej;

·         Deszno – przy świetlicy wiejskiej;

·         Cierno-Żabieniec – przy remizie OSP;

·         Warzyn – przy szkole;

·         Zagórze – przy remizie OSP;

Zgłoszone lokalizacje zakwalifikowały się do etapu głosowania, który rozpoczyna się już
10 maja i będzie trwał do 30 czerwca 2017 roku!

Nestlé wybuduje siłownie w tych lokalizacjach, które zdobędą najwięcej głosów. Dlatego warto codziennie odwiedzać stronę nestleporusza.pl i głosować na siłownię w swojej okolicy.

 

Informacja: SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

- NIE ZWLEKAJ - POZOSTAŁY TYLKO 4 MIEJSCA -

                        Siły Zbrojne RP prowadzą aktualnie nabór ochotników na II Turnus Służby Przygotowawczej. która umożliwi Ci zdobycie dającego
                        prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

                                                                                                                                                                                                         zobacz więcej…

 

Informacja: O działalności „Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania” zobacz…

 

      Złóż wniosek, złów dotację !

                           0001więcej…

 

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.
Zaprasza do współpracy !!!

 

    Beneficjentami stowarzyszenia mogą być: rybacy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, JST, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

 

W ramach prowadzonych konkursów możliwe jest uzyskanie dotacji na następujące przedsięwzięcia:

1)           Różnicowanie działalności rybackiej,

2)           Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb,

3)           Podejmowanie działalności gospodarczej,

4)           Rozwój działalności gospodarczej,

5)           Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego,

6)           Tworzenie, rozwój lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

 

 

Zaproszenie:   „Aktywni na rynku pracy”


         Fundacja Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Jędrzejowie oraz KLS Partners pragnie serdecznie zaprosić mieszkańców Gminy Nagłowice na konsultacje społeczne  dotyczące projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”, którego celem jest nabycie umiejętności zawodowych oraz integracja społeczno zawodowa 100 mieszkańców powiatu jędrzejowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Konsultacje społeczne  odbędą się:
19.04.2017r (środa) o godz.1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach.    

                                                                                                                             zobacz więcej…

Informacja: Wójt Gminy Nagłowice informuje że:

Urząd Gminy Nagłowice w dniach 02 maja 2017r. (wtorek) oraz 16 czerwca 2017r. (piątek) będzie nieczynny.

Jednocześnie informuje się, że dni 22 kwietnia 2017r. (sobota) i 20 maja 2017r (sobota) zostały wyznaczone dniem pracy.


W związku z powyższym w dniach: 22 kwietnia i 20 maja 2017 roku
Urząd Gminy Nagłowice będzie czynny w godzinach od 730 do 1530

 

Informacja:                                                                           PTASIA GRYPA

 

Szanowni Państwo.

 

        Powiatowy lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuję, że od dnia 6 kwietnia 2017 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. 2017, poz 722).

        Nowy przepis odwołuje niektóre nakazy w tym m.in. utrzymywanie drobiu w odosobnieniu. Pozostał nakaz zgłaszania  do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, stąd wcześniejsza pisemna prośba o przygotowanie rejestrów przez sołtysów jest nadal aktualna.

Ponadto zachowane zostały zasady bioasekuracji przeciwdziałające wystąpieniu grypy ptaków.

 

W poniższym linku znajduje się treść  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2017 poz.722 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

rozporzadzenie_ministra_rolnictwa_i_rozwoju_wsi_z_dnia_4_kwietnia_2017_poz.722.pdf

 

Informacja: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE AKTYWATOR SUKCESU

 

Projekt AKTYWATOR SUKCESU skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), biernych zawodowo. W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe
i zindywidualizowane wsparcie. Pomożemy ci podnieść kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie.

 

Oferujemy szkolenia zawodowe do wyboru:

- SPAWANIE MIG/MAG/TIG (możliwość uzyskania Świadectwa Egzaminu Spawacza)

- OSŁUGA SEKRETARIATU Z MODUŁEM REJESTRATOR/KA MEDYCZNY/A

- PIEKARZ

- WĘDLINIARZ

- PRACOWNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

PO ODBYCU SZKOLENIA GWARANTOWANY PŁATNY STAŻ          zobacz więcej…

 

 

 

Informacja: 

APEL
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
 Państwowej Straży Pożarnej
w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych !!!

                                      zobacz….

 

PAMIĘTAJMY ! WYPALANIE TRAW JEST SUROWO ZABRONIONE !
CO ROKU W POLSCE W TRAKCIE TAKICH POŻARÓW GINIE OD KILKU DO KILKUNASTU OSÓB


wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.
– jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

 

 

 

Zaproszenie:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Jędrzejów
 uprzejmie zaprasza rolników i członków ich rodzin na szkolenie,
które odbędzie się dnia 24.03.2017r. o godz. 13.00
w Sali konferencyjnej  GOK w Nagłowicach.

Temat szkolenia:

1.      Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników indywidualnych
oraz ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

                                                                                        

                                                                                                                               zobacz więcej…

 

Zaproszenie:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 24.03.2017 roku o godz. 13:00

w Sali konferencyjnej GOK w Nagłowicach.

 

Tematyka szkolenia:

1.      Zmiany w zasadach wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie – kampania 2017

2.      Możliwość uzyskania dodatkowych płatności dla gospodarstwa z Pakietów Rolno Środowiskowo Klimatycznych

 

                                                                                                                                   zobacz więcej…

 

 

Informacja: Jeżeli jesteś zainteresowany zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w swoim gospodarstwie domowym wypełnij poniższą ankietę i przekaż sołtysowi lub złóż w sekretariacie Urzędu Gminy Nagłowice do dnia 31.03.2017 roku.

 

Ankieta informacyjna dot. odnawialnych źródeł energii  pobierz…

 

 

Informacja: SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

                        Siły Zbrojne RP prowadzą aktualnie nabór ochotników na II Turnus Służby Przygotowawczej od 04.05 do 31.08.2017 r.,

                         która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

                                                                                                                                                                                                         zobacz więcej…

 

Informacja: Statystyczne badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku.

 

Badania w Gospodarstwach Domowych zobacz więcej …

Badania w Gospodarstwach Rolnych zobacz więcej …

 

Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie od 06 marca 2017r. wznawia bezpłatne dyżury  specjalistów:

·        Psychologa

·        Adwokata

                                                                                                                                                        zobacz więcej…

 

Komunikat: Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jędrzejowie zaprasza na szkolenie:

1.      Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich nabór wniosków od 13 marca do 11 kwietnia 2017r.

2.      Poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw- operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór wniosków od 30 marca do 28 kwietnia 2017r.

3.      Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  na rok 2017

Szkolenie odbędzie się 09-03-2017 o godz. 10:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego, ul. Armii Krajowej 9.

                                                                                                                                              

 

Informacja: W dniu 9 marca 2017 roku, od godz. 11.00 Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania przeprowadzi na terenie Urzędu Gminy w Nagłowicach spotkanie, dotyczące pozyskania funduszy unijnych z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

                                                                                                                                                  zobacz więcej…

 

Informacja: DYŻURY DORADCY ze Świętokrzyskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach odbywają się w Urzędzie Gminy w Nagłowicach w pokoju nr 3.

                    Harmonogram dyżurów (marzec, kwiecień) zobacz…

 

Ogłoszenie:   TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „SPARK - ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM AKTYWIZACJI I ROZWOJU KOMPETENCJI"

          PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB MŁODYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 29 ROK ŻYCIA, BIERNYCH ZAWODOWO, NIEUCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU I KSZTAŁCENIU DZIENNYM, MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE.

                                                                                                                                                                       zobacz więcej…

 

 

Ogłoszenie:                                                      ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 

                                                                                      Ogłoszenie zobacz…

 

      Wójt Gminy Nagłowice informuje, że w dniu 22-02-2017r (środa) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na odnawialne źródła energii takie jak:

- instalacje fotowoltaiczne

- instalacje kolektorów słonecznych

- pompy ciepła

- wymiana kotłów na nowoczesne

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie

 

 

 

 

Informacja: Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
Informujemy osoby zarejestrowane w PUP w Jędrzejowie które w 2016 roku pobierały świadczenia finansowe wypłacane przez Urząd o możliwości odbioru  PIT 11” w celu rozliczenia się w Urzędzie Skarbowym oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2016 rok. Odbioru dokonać można w siedzibie Urzędu pokój nr 12
I piętro w godzinach 7.15 – 15.15 do dnia 17 lutego b.r.

 

Zaproszenie: 26.01.2017r w godz. 9:00 – 11:00 Sala Konferencyjna w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

                      Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące wniosków grantowych.

 

Harmonogram konsultacji zobacz…

 

Informacja: Wycinka drzew od 01 stycznia 2017 roku zobacz…

 

Informacja: To my tworzymy klimat – Kampania Edukacyjna WFOŚiGW Kielce
Filmy edukacyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, czyli zagadnień związanych m.in. z:
powstawaniem i skutkami smogu, odnawialnymi źródłami energii.  zobacz filmy…

 

Informacja: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego organizuje IX edycję Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. „Świętokrzyska Victoria” uhonoruje najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osobowości.
Kandydatów można zgłaszać do 31 stycznia 2017 roku.

 

 

Informacja: Projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

 

 

UWAGA !!!                          Ptasia grypa !!!   plakat

 

Jak należy się zachować w przypadku wykrycia objawów choroby u drobiu plakat

 

 

 


Uwaga !!! CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ plakat

 

 

 

Informacja: SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

                       Siły Zbrojne RP prowadzą aktualnie nabór ochotników na I Turnus Służby Przygotowawczej od 02.01 do 28.04.2017 r.,

                       która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza. zobacz…

 

 

 

 


Informacja: Projekt pn. „Opieka nad dzieckiem = praca dla rodzica”

 

 

Ogłoszenie: Fundacja wspierania przedsiębiorczości organizuje w dniu 04.01.2017r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka  Kultury w Nagłowicach
                      szkolenie dla przedsiębiorców zobacz…

 

 


UWAGA !!!  25 – 27 Listopad 2016  „Weekend w którym każdy Polak będzie mógł podzielić się jedzeniem” !!!

 

 


Konkurs: Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!  zobacz...

 

 

 


Informacja: Prezesa KRUS odnośnie ubezpieczenia dzieci poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie
                        w Kasie Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego
zobacz…

 

 

 


Zaproszenie:         11 listopada  Narodowe Święto Niepodległości
                        Wójt Gminy Nagłowice zaprasza na uroczystości patriotyczne, które odbędą się
                        o godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach.   zobacz…

 

 


Zaproszenie: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na: Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich które odbędą się w dniu 14.11.2016 godz. 10:00-13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach zobacz …

 

Komunikat: W związku z przeprowadzonymi badaniami wody na ujęciu w Jaronowicach Gmina Nagłowice informuje, iż woda na wyżej wymienionym ujęciu jest zdatna do spożycia. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań  zobacz

 

W dniu 31 października 2016r. Urząd Gminy w Nagłowicach czynny do godz. 14:30

 

UWAGA !!! W DNIACH 25-27 PAŹDZIERNIK 2016r. ODBĘDZIE SIE DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Z UJĘCIA JARONOWICE

W tych dniach woda nie będzie się nadawała do spożycia dla ludzi i zwierząt !!!

Woda będzie udostępniona przez OSP JARONOWICE ze zdezynfekowanych beczkowozów natomiast woda do spożycia jest dostępna u Sołtysa wsi Jaronowice.

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 zobacz...

Zaproszenie na Dożynki Gminne Zagórze 2016 zobacz...

Konkurs... projekt edukacyjny KLIMAPOLKA zobacz...

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe NAGŁOWICE 2015 zobacz...

Zarządzenie Wójta Gminy Nagłowice w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Nagłowicach zobacz...

UWAGA!!! Producenci warzyw i owoców zobacz...

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice – PROJEKTY do wyłożenia do publicznego wglądu ...… Zmiana Nr 1 Studium zobacz... Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko zobacz... Zmiana nr 1 Studium /część graficzna/ zobacz...

Wybory Prezydenta RP zobacz....

Modernizacja linii elektroenergetycznych 220kV na terenie spółki PSE – Południe S.A. zobacz...

Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich zobacz...

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wieś czy globalna wioska” zobacz...

Bezpłatne szkolenie z rozliczania projektów unijnych zobacz więcej informacji...


Urząd Gminy w Nagłowicach © 2003. Zalecana rozdzielczość 1024x768
Wszelkie uwagi na temat strony kierować do Webmastera