INFORMACJE

 

 

Strona główna

Zaproszenie:                    Gminny Ośrodek Kultury w Nagłowicach oraz Teatr REJwach
Zapraszają na premierowe przedstawienie „WESELE” S. Wyspiańskiego.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Nagłowicach

oraz Teatr REJwach
Zapraszają na premierowe przedstawienie

WESELE S. Wyspiańskiego

w dniu 10.02.2018r

o godz. 16:00

W Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach (sala kinowa)

 

Informacja: W dniu 07-02-2018r. (środa) w Jaronowicach w godz. 11:00 – 14:00
w związku z pracami konserwacyjnymi wystąpi przerwa w dostawie wody.

inf_brak_wody_jaronowice_07022018

Informacja: Przedsiębiorco załóż Profil Zaufany już dziś!

 

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - Tutaj

Zakładanie Profilu Zaufanego - tutaj

 

Informacja: W dniu 9 marca 2018 roku odbędzie się „II Konferencja dla liderów środowisk lokalnych regionu świętokrzyskiego”

Program konferencji pobierz…

Informacja: Szanowni Rolnicy - Wnioski o dopłaty składamy przez Internet!

 

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej informacji tutaj

 

Informacja: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nagłowicach tu honorujemy Świętokrzyską Kartę Seniora

karta_seniora

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nagłowicach

ul. Mikołaja Reja 40

tel. (041) 38-145-82
Obiekt czynny cały rok

 w godz. 17.00 - 9.00
60 miejsc noclegowych

 

Seniorzy mogą skorzystać z ulgi w opłacie za pobyt. Standardowa opłata 24 zł / dobę a dla seniorów 15 zł.

 

 

Informacja: W dniu 26-01-2018r. (piątek) w Jaronowicach w godz. 8:00 – 13:00
w związku z pracami konserwacyjnymi wystąpi przerwa w dostawie wody.

ogłoszenie_prace_konserwat_jaronowice_26012018

 

Informacja: Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

 

Zaproszenie: ŚODR Modliszewice zaprasza do udziału w szkoleniu dot. „Stosowania środków ochrony roślin…” w dniu 01.02.2018 g. 10:00

 

szkolenie_srodki_ochrony_roslin_sodr

 

Informacja: Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego przez Gminę Nagłowice

logotyp RPO

 

Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw a także ukierunkowanie zainteresowań 200 uczniów z klas IV-VII Szkół Podstawowych, które prowadzi Gmina Nagłowice, w tym 140 uczniów Szkoły Podstawowej  w Nagłowicach oraz 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym.

Wszyscy uczniowie i uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych:

  • warsztatów z matematyki
  • warsztatów przyrodniczych
  • warsztatów  z informatyki
  • warsztatów z przedsiębiorczości
  • warsztatów efektywnego uczenia się
  • warsztatów z jęz. angielskiego
  • doradztwa edukacyjno – zawodowego
  • zajęć psychologiczno-pedagogicznych "ABC SAMOROZWOJU"

oraz

  • wyjazdu edukacyjnego do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.


Formularze zgłoszeniowe do projektu w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Wnioskodawcy
www.nagłowice.pl oraz na stronach www poszczególnych szkół. Wersję papierową formularzy zgłoszeniowych można pobrać oraz złożyć: w sekretariacie Urzędu Gminy Nagłowice (ul. Reja 9, 28-362) oraz w sekretariatach szkół.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie również 44 nauczycieli matematyki, biologii, informatyki, przedsiębiorczości, jęz. angielskiego, warsztatów efektywnego uczenia się ze  szkół biorących udział w projekcie. Podwyższą oni swoje kwalifikacje poprzez odbycie szkolenia „e-Nauczciel”.

Rekrutacja trwa do 15.01.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu

 

Informacja: „Aktywni na rynku pracy”

zaproszenie_na_szkolenia_fundacja_miska_zdziska

Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie oraz KLS Partners Warszawa zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiat jędrzejowski oraz kielecki w wieku 15-64 lat:

-     osoby bezrobotne, którym ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.,o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy,

-      osoby z niepełnosprawnością,

-     osoby z wyższym wykształceniem.

REKRUTACJA do projektu: I-II 2018 r. - 53 uczestników

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod telefonem biura projektu Fundacji Miśka Zdziśka 41 386 65 69 oraz znaleźć na stronie internetowej:

 Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”

 

Zaproszenie: 08.01.2018r w godz. 13:00 – 14:30 Sala Konferencyjna w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" zaprasza na spotkanie

      Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanym naborem wniosków w terminie od 15 styczna  – 29 stycznia  2018r. w  ramach przedsięwzięcia: 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej, limit dostępnych środków – 606 309,00 złotych. w każdej  z gmin powiatu jędrzejowskiego odbędą się bezpłatne spotkania  informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

       Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych  z  Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

       Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających się w momencie  wypełniania wniosku.

Celem spotkań jest m.in. bieżcie rozpowszechnianie informacji o doradztwie świadczonym w biurze LGD.

Poniżej szczegółowy harmonogram zaplanowanych konsultacji:
Harmonogram konsultacji zobacz…

 

Informacja: Wójt Gminy Nagłowice działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nagłowice przy ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice, w dniu 18.12.2017r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Ogłoszenie zobacz…

 

Informacja: Wójt Gminy Nagłowice działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nagłowice przy ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice, w dniu 15.11.2017r. wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Ogłoszenie zobacz…

Zaproszenie: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa działania

zaprasza wszystkich zaiNtersowanych na spotkanie
informacyjno-konsultacyjne

dotyczące naborów wniosków na przedsięwzięcia:

 

1. „Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb”

2. Tworzenie, rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej

 

Spotkanie rozpocznie się 19 grudnia 2017 roku

od godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja 17

 

Informacja:  W dniu 14 grudnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Jędrzejowskiego, na którym przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach Doradca Energetyczny Pani Renata Ciesielska przedstawiła informację  dotyczącą: ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz oZE.

z2

z1

z3

z4

 

Prezentacja dot. ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz oZE

 

Zaproszenie:  W Gminie Nagłowice rusza nabór na bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców w ramach projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej – podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 18 roku życia” realizowanego przez ZHP Chorągiew Kielecka.

plakat_laec

 

do pobrania:

 

Wstępna deklaracja udziału w projekcie

Głównym celem projektu są szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe. Zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału. Dzięki zdobytej wiedzy dowiedzą się Państwo jak w praktyce wykorzystać potencjał komputera, internetu i cyfrowych technologii. Bezpieczne i świadome korzystanie z internetu pozwala nie wychodząc z domu załatwić wiele spraw w urzędzie, banku, zrobić zakupy w sklepie czy wyszukać potrzebne informacje. Do udziału w szkoleniach zachęcamy także osoby, które doskonale sobie radzą z komputerem. Dla takich osób przeprowadzimy szkolenie zaawansowane, które pozwoli rozwinąć ich zainteresowanie w konkretnej dziedzinie.

 

Szkolenia odbywać się będą w grupach wiekowych (18-34, 35-43, 44-64 i 65+) jak najbliżej mieszkańców – w siedzibach szkół, strażnic OSP, domów kultury, świetlic wiejskich w dogodnych, popołudniowych porach.

 Podczas każdego ze szkoleń otrzymają państwo ciepły posiłek oraz podręcznik i zestaw gadżetów. Osoby niepełnosprawne oraz grupa wiekowa 65 + może liczyć na darmowy dowóz na miejsce szkolenia i z powrotem.

        Jeśli chcesz się zapisać możesz to uczynić wypełniając wstępną  deklarację i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nagłowicach lub wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie latajaca.pl

 

            Po zarejestrowaniu chęci udziału w projekcie skontaktuje się z Państwem lider cyfrowy (trener), który poinformuje Państwa o miejscu
i terminie najbliższych szkoleń.
 

Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny !!!

Zapisz się już dziś

O projekcie dowiesz się więcej na stronie latajaca.pl

 oraz w Urzędzie Gminy Nagłowice w pokoju nr 11

 

 

Zaproszenie: SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Komunikat Służba Przygotowawcza I_2018

 

Siły Zbrojne RP prowadzą aktualnie nabór ochotników na I Turnus Służby Przygotowawczej, która będzie realizowana w 2018r

 

W okresie od 08.01.2018 do 27.04.2018 r., która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

 

więcej dowiesz się na stronach WKU Busko Zdój http://buskozdroj.wku.wp.mil.pl/pl/7702.html

plakat_I_turnus_2018_Busko-1

plakat_I_turnus_2018_Busko_1-1

plakat_I_turnus_2018_Busko_3-1

Informacja: Program Mieszkanie Plus

Materiały informacyjne dotyczące programu „Mieszkanie Plus”
oraz dane kontaktowe można pobrać klikając w poniższe linki:

http://mib.gov.pl/2-kzn.html

http://kzn.bip.gov.pl

 

Informacja :W ramach Programu dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego pn. Pracownia Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej w Szkole Podstawowej
W Gminie Nagłowice zrealizowano zadanie pn.: „Wyposażenie Pracowni Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Nagłowicach”

TABLICA PRACOWNIA EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZA-1

 

Informacja: W ramach zawartej umowy pożyczki Nr 237/14 z dnia 25.11.2015 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zrealizowano projekt „Rozbudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nagłowicach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ślęcinie”  i dofinansowano w ramach udzielonej pożyczki zadanie: „Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ślęcin”

 

naglowice_tablica_kanalizacja_2017_11slecin

 

Informacja: W ramach Projektu „Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2017 rok” w Gminie Nagłowice został  zrealizowany

 Projekt pod nazwą: „Budowa Placu zabaw w miejscowości Cierno Żabieniec”

 

tablica_odnowa_wsi_cierno

plac_zabaw_cierni_1

plac_zabaw_ciern_2

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 19 198,20 zł

Udział Gminy Nagłowice wyniósł 10 057,94 zł natomiast kwota wsparcia z Samorządu Województwa wyniosła 9 140,26 zł

 

Informacja: Ruszają pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej

        Ministerstwo Rozwoju i Finansów oraz Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje instrument pn.: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka (PPW-T), który jest finansowany ze środków MRiF a jego całkowity budżet wynosi 200 mln zł.

        W ramach instrumentu mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie Polski Wschodniej i prowadzący działalność w branży turystycznej oraz okołoturystycznej mogą otrzymać Pożyczkę na Rozwój Turystyki, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.  Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki wynosi 500 tys. zł, udzielana jest na okres 60 miesięcy, z możliwą karencją w spłacie do 6 miesięcy.

         Między 29 listopada a 7 grudnia br. w pięciu województwach Polski Wschodniej odbędą się spotkania informacyjne, podczas których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z pożyczek. Aktualna lista spotkań informacyjnych

         Szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Zaproszenie: Bezpłatne spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące planowanego naboru wniosków na powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Młodzi rodzice na rynku pracy szczegóły

Zaproszenie: Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, akredytowany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu animacyjno-inkubacyjnym, które odbędzie się w dniu:

17 listopada 2017r. w godz. 10:00 – 13:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach (ul. Mikołaja Reja 17, 28-362 Nagłowice)

     Na spotkaniu zespół Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawi ofertę bezpłatnych usług oraz udzieli odpowiedzi na pytania ze strony uczestników.

     Spotkanie realizowane jest w ramach projektu "Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w działaniach projektowych jest bezpłatny. 

Szczegóły w harmonogramie spotkania

Zaproszenie: 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

 

 

Wójt Gminy Nagłowice

 zaprasza

 

na uroczystości

patriotyczne

 
które odbędą się

11 LISTOPADA 2017 r.
o godz. 10:00 w sali widowiskowej
 Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach

Informacja: Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i Młodzieży

 

Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że na terenie Powiatu Jędrzejowskiego są realizowane
BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA i ADWOKATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej informacji

   

Informacja: Jednolity Plik Kontrolny VAT od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywał również mikroprzedsiębiorców.

więcej informacji

 

Informacja: Szanowni Rolnicy informujemy o obowiązku składania przez posiadaczy zwierząt spisów stad zwierząt za 2017 rok

spis stad zwierzat - plakat.jpg

 

Informacja: Dla  do hodowców trzody chlewnej

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej w związku z ASF – amerykański pomór świń.

Zasady bioasekuracji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem amerykańskiego pomoru świń.

apel do hodowcow trzody chlewnej

zasady ASF

 

Informacja: Dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zasady bioasekuracji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

inf dla hodowcow drobiu

zasady ptasia grypa

 

Informacja: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

 

Adresat projektu:

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych wyłącznie na terenach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiet,

• osób po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

niskowykwalifikowanych.

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i na stronie internetowej http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/172

 

 

Zaproszenie: Starosta Jędrzejowski oraz Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II zapraszają:

Na konferencję szkoleniową dotyczącą lokalnej i regionalnej polityki społecznej,

edukacyjnej i zdrowotnej pt.:

konferencja Jędrzejów 20 10 2017.jpg

 

 

Młodzież – Rodzina – Szkoła – Samorząd

20 października 2017r godz. 09:00 – 11:00
w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym
w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9

 

 

UWAGA !!! – Nagłowice 18.10.2017r. WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA !!!

 

 

Informacja: I Powiatowa Kampania Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

ulotka handel ludźmi 2017-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj wiecej…

 

Informacja: Mój pomysł na biznes” projekt z dotacjami na otwarcie działalności gospodarczej realizowanym przez firmę CONSULTOR z dotacją 24 000 zł i wsparciem pomostowym przez 12 miesięcy prowadzenia działalności.

nabór dokumentów od 16.10.2017 -10.11.2017roku.

Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie: http://mojpomysl.consultor.pl/

 

UWAGA !!! – Nagłowice 11.10.2017r. WODA Nadal niezdatna DO SPOŻYCIA !!!

Woda z ujęć Jaronowice i Trzciniec jest w dalszym ciągu niezdatna do spożycia. Ponowne badania wody wykazały obecność bakterii coli. Odbędzie się ponowna  dezynfekcja sieci wodociągowej. Woda będzie niezdatna do spożycia przez ludzi do odwołania. Woda do picia dla mieszkańców nieposiadających studni będzie zapewniona w butelkach 5l – dostępna u sołtysa danej wsi.

 

Informacja: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż od dnia 12.10.2017 r. do 08.11.2017 r. prowadzi nabór Uczestników do projektu pn. „Grant na start”. Szczegółowe informacje oraz wymogi dotyczące możliwości udziału w niniejszym projekcie, zamieszczone zostały w „Regulaminie rekrutacji do projektu” oraz „Regulaminie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”, dostępnych na stronie internetowej www.kswp.org.pl.

 

Informacja: Zachęcamy do udziału w corocznej akcji Wojewody Świętokrzyskiego pod nazwą „Potrzebuje rodziców od zaraz” – której celem jest pozyskanie kandydatów do prowadzenia zastępczych form wychowania rodzinnego, a także przekazanie informacji o możliwościach i sposobach prowadzenia tego typu opieki.

potrzebuje ulotka A5_s1_2.jpg

W ramach 11 edycji akcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału:

1.           W otwartej konferencji pod nazwą „Zostań rodzicem zastępczym”, która odbędzie się 27 października 2017r. o godz. 10:00, sala nr 12 – Okrąglak w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. /program konferencji/

2.           W imprezie sportowej pod nazwą  Zawody Sportowe Rodzicielstwa Zastępczego organizowanej przez Fundację „Przystanek Dziecko”, w dniu 28 października 2017r. o godz. 9:00 w Gimnazjum Jana Pawła II w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11b.

3.           W imprezie artystycznej promującej akcję w dniu 4 listopada 2017r. o godz. 14:00 na scenie Galerii Echo w Kielcach. Część artystyczna imprezy to występy muzyczno-taneczne wychowanków pieczy zastępczej, będące dobrą okazją do spotkania z przedstawicielami rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu całego województwa.

Celem akcji jest propagowanie idei
Rodzicielstwa zastępczego

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna

Szczegółowych informacji udzielają CENTRA POMOCY RODZINIE

 

UWAGA !!! – Nagłowice 04.10.2017r. WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA !!!

W związku z wykryciem bakterii na ujęciach w Trzcińcu i Jaronowicach odbędzie się dezynfekcja sieci wodociągowej woda będzie niezdatna do spożycia przez ludzi. Woda do picia dla mieszkańców nieposiadających studni będzie zapewniona w butelkach 5l – dostępna u sołtysa danej wsi.

 

 

Informacja: ZMIANA PLACÓWEK NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ od 1 października 2017 roku

image020.jpg

Od 1 października w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) nastąpi zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej. Ich pełny wykaz wraz z adresami i telefonami dla pacjentów można znaleźć na stronie:

http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/komunikat-dla-pacjentow,2705.html,
która jest aktualizowana na bieżąco.

WAŻNE!
Placówki medyczne, którym 30 września br. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela).

Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

Informacja: Projekt „Akademia biznesu – II edycja” ma na celu wsparcie finansowe i merytoryczne osób bezrobotnych w założeniu własnej działalności gospodarczej z naszej Gminy.

akademia biznesu.JPG

 

 

 

 

czytaj więcej…

Zaproszenie: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa działania

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa działania

zaprasza wszystkich zaiNtersowanych na doradcze spotkanie
informacyjno-konsultacyjne

 

które odbędzie się

19 września 2017 roku

od godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

ul. Mikołaja Reja 17

 

Ogłoszenie: Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego w 2017/2018

Ogłoszenie !!! Akcja krwiodawstwa 14 września 2017r. – Krew dla strażaka dh Zdzisława Tokarskiego !!!

plakat_krew_dla_strazaka.jpg

Akcja krwiodawstwa !!!
 dla
dh Zdzisława Tokarskiego

Druh Zdzisław Tokarski w dniu 05.09.2017r. odniósł poważne obrażenia w wypadku drogowym w Moskorzewie.

Wszystkich chętnych,
 którzy mogą pomóc zapraszamy 
w dniu 14 września 2017r.
w godz. 9:00-12:00

do Moskorzewa, gdzie na placu przy remizie OSP będzie podstawiony ambulans
RCKiK w Kielcach.

Ogłoszenie: W dniach 14-28 września 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej…

Informacja: Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach przystępują do realizacji szkolenia: „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Szkolenie skierowane jest do:

·                     rolników:
- produkujących metodami ekologicznymi,
- zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi,
- będących w okresie konwersji,

·                     młodych rolników,

·                     doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości,

·                     przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

czytaj więcej...

pliki do pobrania

Ramowy program szkoleń

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Ogłoszenie: Dezynfekcja wody na ujęciu w Trzcińcu w dniach 11-16.09.2017 roku

Informacja: Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym

plakat-finalny-A4-1.jpg

    Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. 

     Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 17 października br. 9 listopada o godzinie 10.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmować będzie działy I i II oraz VII - IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne.

 

więcej szczegółów na stronie pkw.gov.pl i wybieramwybory.pl

 

 

Zaproszenie: Regionalne targi pracy w Jędrzejowie

targi_pracy_22092017.jpg

Wojewódzki urząd Pracy w Kielcach

Powiatowy urząd Pracy w JĘdrzejowie

Zapraszają na:

 

Regionalne targi pracy

pod patronatem

Adama Jarubasa – marszałka Województwa ŚwiĘtokrzyskiego

 

które odbędą się w dniu

22 września 2017 roku godz. 10:00-13:00

w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego 
w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 49

 

więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie

 

 

Zaproszenie: Świętokrzyski Związek Młodzieży Wiejskiej – zaprasza na kino plenerowe

projektor_swiadomosci_kino.JPG

Świętokrzyski Związek Młodzieży Wiejskiej

w dniu 26.08.2017 roku zaprasza na podsumowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy

społecznej pod tytułem „Projektor Świadomości 2017”

 

         Od godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach będą trwały spotkania z doradcą zawodowym oraz wizażystą mające na celu podniesienie motywacji, samooceny, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie poszukiwania pracy, udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. 

 

         Po zakończeniu spotkań około godz. 19:30 przy Dworku Mikołaja Reja dla uczestników i mieszkańców zostanie wyświetlony film w formie kina plenerowego, na który serdecznie zapraszamy.

 

 

Zaproszenie: Cytomammobus 5 września 2017 roku w Gminie Nagłowice

plakat_cytomammobus_05092017.JPG

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zaprasza

 

Mieszkanki Gminy Nagłowice
i okolic na bezpłatne badania:

·       Mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat;

·        Cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat.

 

w dniu 5 września 2017 roku
w godz. 10:00 – 16:00

przy szkole/gimnazjum w Nagłowicach

 

Badania wykonywane będą w nowoczesnym cytomammobusie

 

 

 

Zaproszenie: Dożynki Gminne w Warzynie 20 sierpnia 2017roku

 

dozynki_warzyn_2017.jpg

 

 

Gmina Nagłowice

Sołectwo Warzyn

zapraszają na

dożynki Gminne

20 sierpnia 2017

początek godz. 15:00.

 

plac przy
Zespole Placówek Oświatowych

w Warzynie

 

 

Informacja: Świętokrzyskie Centrum onkologii Mobilna Pracownia Badań Diagnostycznych

Informuje, że w dniu 5 września 2017 roku na terenie Gminy Nagłowice będzie możliwość wykonania w nowoczesnym cytomammobusie bezpłatnych badań mammografii i cytologii w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

 

Zaproszenie: Zarząd Stowarzyszania Świętokrzyskiej  Rybackej lokalnej grupy działania
zaprasza wszystkich zaiNtersowanych na doradcze spotkanie informacyjno-konsultacyjnE, dotyczące promocji operacji realizowanych w ramach wdrożenia LSR,
które odbędzie się
08 sierpnia 2017 roku od godz. 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach.

 

Informacja: 73 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Dla upamiętnienia
73 rocznicy Powstania Warszawskiego
we wtorek 1 sierpnia o godz. 17.00

na terenie Gminy Nagłowice w jednostkach OSP
zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Zatrzymaj się w zadumie wyrażając swoją
 pamięć i wdzięczność
.

 

Wójt Gminy Nagłowice

Rada Gminy Nagłowice

 

Zaproszenie: Indywidualne konsultacje dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii

Gmina Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice” na indywidualne konsultacje, które odbędą się w: Urzędzie Gminy w Nagłowicach w dniach: 2, 9, 23 i 30 sierpnia 2017r.
w godzinach od 9:00 do 15:00.
Obecność zainteresowanych osób jest obowiązkowa !!!

 

Informacja: Odnawialne źródła eNerGii w Gminie Nagłowice

W dniu 18.07.2017 roku w Nagłowicach i Trzcińcu odbyły się spotkania z mieszkańcami dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii w poniższym linku przedstawiamy materiały ze spotkań.

Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

Jednocześnie informujemy zainteresowanych instalacją odnawialnych źródeł energii,
że w dniu 20.07.2017 o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Warzynie Pierwszym również, będzie organizowane spotkanie
w tej sprawie, na które serdecznie zapraszamy.

 

Informacja : Wójt Gminy Nagłowice informuje że:

Urząd Gminy Nagłowice w dniu 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek) będzie NIECZYNNY.

Jednocześnie informuje się, że dzień 05 sierpnia 2017r. (sobota) został wyznaczony dniem pracy.


W związku z powyższym w dniu 05 sierpnia 2017r.
Urząd Gminy Nagłowice będzie CZYNNY w godzinach od 730 do 1530

 

Informacja : SZANOWNI ROLNICY !!!

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

 

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1)      Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;

2)     Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania  
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3)     Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-5-lipca-mozna-bedzie-skladac-wnioski-o-pomoc-na-przetworstwo-produktow-rolnych.html
http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

 

 

Zaproszenie: Świętokrzyski Związek Młodzieży Wiejskiej

image006Zaprasza do udziału w spotkaniach z psychologiem, wizażystą oraz doradcą zawodowym  w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Projektor Świadomości 2017”  polegającego na aktywizacji zawodowej i społecznej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Działania mają na celu podniesienie motywacji, samooceny, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie poszukiwania pracy, udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 14.07.2017 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w  Nagłowicach

kolejne zaplanowane są na 20.07.2017 i 26.08.2017r.

 

Podczas trwania zajęć  dla uczestników przewidziany jest ciepły posiłek a na zakończenie udziału w spotkaniach zostanie wyświetlony film w formie kina plenerowego.

 

Informacja: WÓJT GMINY NAGŁOWICE InFORMUJE, ŻE W DNIACH:

 

- 18.07.2017r godz. 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach

- 18.07.2017r godz. 19:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Trzcińcu

- 20.07.2017r godz. 18:00 w szkole podstawowej w Warzynie Pierwszym

 

ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI ZAINTERESOWANYMI WYKONANIEM INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII TAKICH JAK: INSTALACJE SOLARNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, POMPY CIEPŁA.

 

NA SPOTKANIACH ZOSTANIE SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONA TEMATYKA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (ZASADY DOFINANSOWANIA, TECHNOLOGIE, ITP.). W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
O PRZYBYCIE NA JEDEN Z WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE TERMINÓW SPOTKANIA.

 

                                      WÓJT GMINY NAGŁOWICE

                                 MONIKA BOLEWSKA

 

Zaproszenie: ŚWIĘTOKRZYSKA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Zaprasza na otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków
Świętokrzyskiej Rybackiej LGD oraz społeczności lokalnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
 w dniu 13 lipca 2017 roku o godz.: 14:15
Zaproszenie zobacz…

 

Ogłoszenie: Wójt Gminy Nagłowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach

Ogłoszenie konkursu zobacz…

 

Zaproszenie: Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” zaprasza na:

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące bieżącego rozpowszechniania informacji
o doradztwie świadczonym w biurze LGD, które odbędzie się
w dniu
28.06.2017r. (Środa) w godz. 11:30-12:30 w Sali Konferencyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

 

Harmonogram spotkań  zobacz…

 

Informacja: NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2017

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży zapraszają grupy nieformalne,samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu
„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja”

 

Szczegółowe informacje dot. naboru, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie,
regulamin projektu wraz z kartą oceny wniosku dostępne są na stronie internetowej projektu:
www.fio.sir.com.pl

 

 

Zaproszenie: ŚWIĘTOKRZYSKA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Zaprasza na szkolenie „JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

 

DATA SZKOLENIA: 29 CZERWCA 2017 ROKU, GODZ. 9.00

 

MIEJSCE SZKOLENIA: BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO
W JĘDRZEJOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 9,
28-300 JĘDRZEJÓW, PATRER – SALA KONFERENCYJNA

 

Zaproszenie na szkolenie zobacz…

 

 

Informacja:  Szanowni Państwo !!!

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Odziału Regionalnego ARiMR Małgorzata Erlich - Smurzyńska informuje:

W związku z ogłoszonym naborem wniosków z Poddziałania 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy  na inwestycje związane z:

           rozwojem produkcji prosiąt (A)- maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;

           rozwojem produkcji mleka krowiego (B)- wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;

           rozwojem produkcji bydła mięsnego (C)- wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Pracownicy BWI z Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przeprowadzą szkolenia informacyjne według poniższego harmonogramu.

 

Harmonogram szkoleń  zobacz

 

Informacja:  Informacja o treningu systemów ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX 17/I.

 

W dniach 06- 08 czerwca 2017 r. (termin zapasowy 9 czerwca br.) zostanie przeprowadzone ćwiczenie

 RENEGADE-SAREX 17/I organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 W trakcie ćwiczenia będzie ogłoszony alarm z uruchomieniem syren alarmowych.

W związku z powyższym w w/w terminie mogą wystąpić próby treningowe systemu alarmowego poprzez włączanie syren alarmowych na terenie gminy Nagłowice
 

  Uruchomienie syren alarmowych należy traktować jako alarm ćwiczebny.

 

Zaproszenie:                                                                     Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na:
Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich,
które odbędą się w dniu 08.06.2017 godz. 10:00-13:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

F_europejskie_08062017

 

Zaproszenie:                                                     BEZPŁATNE BADANIA MAMOGRAFICZNE

mamografia

 

Badania odbędą się 30 maja 2017 roku

przy Remizie  OSP Nagłowice

ul. Mikołaja Reja 17

Infolinia i zapisy:

42 254 64 10

517 54 40 04

Do rejestracji telefonicznej potrzebny jest:
nr telefonu i PESEL

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

Zaproszenie:                          Świętokrzyska  Rybacka lokalna grupa działania


zaprasza wszystkich zaiNtersowanych na doradcze spotkanie
informacyjno-konsultacyjne

 

które odbędzie się

 

13 czerwca 2017 roku

od godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

 

 

Ogłoszenie:   TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „SPARK - ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM AKTYWIZACJI I ROZWOJU KOMPETENCJI"

WSPÓŁFINASOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEHO WIEDZA  EDUKACJA I ROZWÓJ

         PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB MŁODYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 29 ROK ŻYCIA, BIERNYCH ZAWODOWO, NIEUCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU I KSZTAŁCENIU DZIENNYM, MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE.

                                                                                                                                                                                                     zobacz więcej…

 

Konkurs:                                              Nestlé poRusza Polskę: 10 maja 2017r. startuje głosowanie !!!

image3

0001

Gmina Nagłowice bierze udział w konkursie „Nestlé poRusza Polskę

16 siłowni plenerowych od Nestlé stoi w zwycięskich lokalizacjach. Czy w 2017 roku Nasi Mieszkańcy zyskają nowe miejsce do ćwiczeń? To zależy od Was! Jest o co walczyć, więc do boju! Siłownia plenerowa to doskonała forma aktywnego spędzania czasu.

Gmina Nagłowice zgłosiła 6 lokalizacji:

·         Nagłowiceprzy szkole;

·         Trzciniec – przy świetlicy wiejskiej;

·         Deszno – przy świetlicy wiejskiej;

·         Cierno-Żabieniec – przy remizie OSP;

·         Warzyn – przy szkole;

·         Zagórze – przy remizie OSP;

Zgłoszone lokalizacje zakwalifikowały się do etapu głosowania, który rozpoczyna się już
10 maja i będzie trwał do 30 czerwca 2017 roku!

Nestlé wybuduje siłownie w tych lokalizacjach, które zdobędą najwięcej głosów. Dlatego warto codziennie odwiedzać stronę nestleporusza.pl i głosować na siłownię w swojej okolicy.

 

Informacja: SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

- NIE ZWLEKAJ - POZOSTAŁY TYLKO 4 MIEJSCA -

                        Siły Zbrojne RP prowadzą aktualnie nabór ochotników na II Turnus Służby Przygotowawczej. która umożliwi Ci zdobycie dającego
                        prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

                                                                                                                                                                                                         zobacz więcej…

 

Informacja: O działalności „Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania” zobacz…

 

      Złóż wniosek, złów dotację !

                           0001więcej…

 

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.
Zaprasza do współpracy !!!

 

    Beneficjentami stowarzyszenia mogą być: rybacy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, JST, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

 

W ramach prowadzonych konkursów możliwe jest uzyskanie dotacji na następujące przedsięwzięcia:

1)           Różnicowanie działalności rybackiej,

2)           Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb,

3)           Podejmowanie działalności gospodarczej,

4)           Rozwój działalności gospodarczej,

5)           Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego,

6)           Tworzenie, rozwój lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

 

 

Zaproszenie:   „Aktywni na rynku pracy”


         Fundacja Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Jędrzejowie oraz KLS Partners pragnie serdecznie zaprosić mieszkańców Gminy Nagłowice na konsultacje społeczne  dotyczące projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”, którego celem jest nabycie umiejętności zawodowych oraz integracja społeczno zawodowa 100 mieszkańców powiatu jędrzejowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Konsultacje społeczne  odbędą się:
19.04.2017r (środa) o godz.1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach.    

                                                                                                                             zobacz więcej…

Informacja: Wójt Gminy Nagłowice informuje że:

Urząd Gminy Nagłowice w dniach 02 maja 2017r. (wtorek) oraz 16 czerwca 2017r. (piątek) będzie nieczynny.

Jednocześnie informuje się, że dni 22 kwietnia 2017r. (sobota) i 20 maja 2017r (sobota) zostały wyznaczone dniem pracy.


W związku z powyższym w dniach: 22 kwietnia i 20 maja 2017 roku
Urząd Gminy Nagłowice będzie czynny w godzinach od 730 do 1530

 

Informacja:                                                                           PTASIA GRYPA

 

Szanowni Państwo.

 

        Powiatowy lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuję, że od dnia 6 kwietnia 2017 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. 2017, poz 722).

        Nowy przepis odwołuje niektóre nakazy w tym m.in. utrzymywanie drobiu w odosobnieniu. Pozostał nakaz zgłaszania  do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, stąd wcześniejsza pisemna prośba o przygotowanie rejestrów przez sołtysów jest nadal aktualna.

Ponadto zachowane zostały zasady bioasekuracji przeciwdziałające wystąpieniu grypy ptaków.

 

W poniższym linku znajduje się treść  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 4 kwietnia 2017 poz.722 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

rozporzadzenie_ministra_rolnictwa_i_rozwoju_wsi_z_dnia_4_kwietnia_2017_poz.722.pdf

 

Informacja: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE AKTYWATOR SUKCESU

 

Projekt AKTYWATOR SUKCESU skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), biernych zawodowo. W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe
i zindywidualizowane wsparcie. Pomożemy ci podnieść kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie.

 

Oferujemy szkolenia zawodowe do wyboru:

- SPAWANIE MIG/MAG/TIG (możliwość uzyskania Świadectwa Egzaminu Spawacza)

- OSŁUGA SEKRETARIATU Z MODUŁEM REJESTRATOR/KA MEDYCZNY/A

- PIEKARZ

- WĘDLINIARZ

- PRACOWNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

PO ODBYCU SZKOLENIA GWARANTOWANY PŁATNY STAŻ          zobacz więcej…

 

 

 

Informacja: 

APEL
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
 Państwowej Straży Pożarnej
w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych !!!

                                      zobacz….

 

PAMIĘTAJMY ! WYPALANIE TRAW JEST SUROWO ZABRONIONE !
CO ROKU W POLSCE W TRAKCIE TAKICH POŻARÓW GINIE OD KILKU DO KILKUNASTU OSÓB


wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.
– jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

 

 

 

Zaproszenie:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Jędrzejów
 uprzejmie zaprasza rolników i członków ich rodzin na szkolenie,
które odbędzie się dnia 24.03.2017r. o godz. 13.00
w Sali konferencyjnej  GOK w Nagłowicach.

Temat szkolenia:

1.      Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników indywidualnych
oraz ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

                                                                                        

                                                                                                                               zobacz więcej…

 

Zaproszenie:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 24.03.2017 roku o godz. 13:00

w Sali konferencyjnej GOK w Nagłowicach.

 

Tematyka szkolenia:

1.      Zmiany w zasadach wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie – kampania 2017

2.      Możliwość uzyskania dodatkowych płatności dla gospodarstwa z Pakietów Rolno Środowiskowo Klimatycznych

 

                                                                                                                                   zobacz więcej…

 

 

Informacja: Jeżeli jesteś zainteresowany zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w swoim gospodarstwie domowym wypełnij poniższą ankietę i przekaż sołtysowi lub złóż w sekretariacie Urzędu Gminy Nagłowice do dnia 31.03.2017 roku.

 

Ankieta informacyjna dot. odnawialnych źródeł energii  pobierz…

 

 

Informacja: SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

                        Siły Zbrojne RP prowadzą aktualnie nabór ochotników na II Turnus Służby Przygotowawczej od 04.05 do 31.08.2017 r.,

                         która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

                                                                                                                                                                                                         zobacz więcej…

 

Informacja: Statystyczne badania ankietowe realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku.

 

Badania w Gospodarstwach Domowych zobacz więcej …

Badania w Gospodarstwach Rolnych zobacz więcej …

 

Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie od 06 marca 2017r. wznawia bezpłatne dyżury  specjalistów:

·        Psychologa

·        Adwokata

                                                                                                                                                        zobacz więcej…

 

Komunikat: Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jędrzejowie zaprasza na szkolenie:

1.      Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich nabór wniosków od 13 marca do 11 kwietnia 2017r.

2.      Poddziałanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw- operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór wniosków od 30 marca do 28 kwietnia 2017r.

3.      Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  na rok 2017

Szkolenie odbędzie się 09-03-2017 o godz. 10:00 w Świetlicy Starostwa Powiatowego, ul. Armii Krajowej 9.

                                                                                                                                               

 

Informacja: W dniu 9 marca 2017 roku, od godz. 11.00 Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania przeprowadzi na terenie Urzędu Gminy w Nagłowicach spotkanie, dotyczące pozyskania funduszy unijnych z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

                                                                                                                                                  zobacz więcej…

 

Informacja: DYŻURY DORADCY ze Świętokrzyskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach odbywają się w Urzędzie Gminy w Nagłowicach w pokoju nr 3.

                    Harmonogram dyżurów (marzec, kwiecień) zobacz…

 

Ogłoszenie:   TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „SPARK - ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM AKTYWIZACJI I ROZWOJU KOMPETENCJI"

          PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB MŁODYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 29 ROK ŻYCIA, BIERNYCH ZAWODOWO, NIEUCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU I KSZTAŁCENIU DZIENNYM, MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE.

                                                                                                                                                                       zobacz więcej…

 

 

Ogłoszenie:                                                      ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 

                                                                                      Ogłoszenie zobacz…

 

      Wójt Gminy Nagłowice informuje, że w dniu 22-02-2017r (środa) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na odnawialne źródła energii takie jak:

- instalacje fotowoltaiczne

- instalacje kolektorów słonecznych

- pompy ciepła

- wymiana kotłów na nowoczesne

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie

 

 

 

 

Informacja: Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
Informujemy osoby zarejestrowane w PUP w Jędrzejowie które w 2016 roku pobierały świadczenia finansowe wypłacane przez Urząd o możliwości odbioru  PIT 11” w celu rozliczenia się w Urzędzie Skarbowym oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2016 rok. Odbioru dokonać można w siedzibie Urzędu pokój nr 12
I piętro w godzinach 7.15 – 15.15 do dnia 17 lutego b.r.

 

Zaproszenie: 26.01.2017r w godz. 9:00 – 11:00 Sala Konferencyjna w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

                      Lokalna Grupa Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf"
zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące wniosków grantowych.

 

Harmonogram konsultacji zobacz…

 

Informacja: Wycinka drzew od 01 stycznia 2017 roku zobacz…

 

Informacja: To my tworzymy klimat – Kampania Edukacyjna WFOŚiGW Kielce
Filmy edukacyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, czyli zagadnień związanych m.in. z:
powstawaniem i skutkami smogu, odnawialnymi źródłami energii.  zobacz filmy…

 

Informacja: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego organizuje IX edycję Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. „Świętokrzyska Victoria” uhonoruje najbardziej aktywne firmy, samorządy oraz osobowości.
Kandydatów można zgłaszać do 31 stycznia 2017 roku.

 

 

Informacja: Projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

 

 

UWAGA !!!                          Ptasia grypa !!!   plakat

 

Jak należy się zachować w przypadku wykrycia objawów choroby u drobiu plakat

 

 

 


Uwaga !!! CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ plakat

 

 

 

Informacja: SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

                       Siły Zbrojne RP prowadzą aktualnie nabór ochotników na I Turnus Służby Przygotowawczej od 02.01 do 28.04.2017 r.,

                       która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza. zobacz…

 

 

 

 


Informacja: Projekt pn. „Opieka nad dzieckiem = praca dla rodzica”

 

 

Ogłoszenie: Fundacja wspierania przedsiębiorczości organizuje w dniu 04.01.2017r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka  Kultury w Nagłowicach
                      szkolenie dla przedsiębiorców zobacz…

 

 

 


Konkurs: Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!  zobacz...

 

 

 


Informacja: Prezesa KRUS odnośnie ubezpieczenia dzieci poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie
                        w Kasie Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego
zobacz…

 

 

 


Komunikat: W związku z przeprowadzonymi badaniami wody na ujęciu w Jaronowicach Gmina Nagłowice informuje, iż woda na wyżej wymienionym ujęciu jest zdatna do spożycia. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań  zobacz

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 zobacz...

Zaproszenie na Dożynki Gminne Zagórze 2016 zobacz...

Konkurs... projekt edukacyjny KLIMAPOLKA zobacz...

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe NAGŁOWICE 2015 zobacz...

Zarządzenie Wójta Gminy Nagłowice w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Nagłowicach zobacz...

UWAGA!!! Producenci warzyw i owoców zobacz...

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice – PROJEKTY do wyłożenia do publicznego wglądu ...… Zmiana Nr 1 Studium zobacz... Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko zobacz... Zmiana nr 1 Studium /część graficzna/ zobacz...

Wybory Prezydenta RP zobacz....

Modernizacja linii elektroenergetycznych 220kV na terenie spółki PSE – Południe S.A. zobacz...

Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich zobacz...

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wieś czy globalna wioska” zobacz...

Bezpłatne szkolenie z rozliczania projektów unijnych zobacz więcej informacji...


Urząd Gminy w Nagłowicach © 2003. Zalecana rozdzielczość 1024x768
Wszelkie uwagi na temat strony kierować do Webmastera