Gmina Nagłowice

 
Strona główna

 

27 WRZESNIA 2008r. - I REJOWSKI  BIEG  JESIENI  więcej...

 

11 LISTOPADA 2007r. - OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

                Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Nagłowice serdecznie zapraszają na uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 Listopada 2007r. o godz. 1500 w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach. W części artystycznej wystąpi młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach.

 

ELŻBIETA FREJOWSKA - WÓJT GMINY NAGŁOWICE OTRZYMAŁA TYTUŁ "NIEZWYKŁEJ POLKI" więcej...

 

DOŻYNKI GMINNE - DESZNO 2007  więcej...

19 sierpnia 2007

 

SPOTKANIE Z WICEPREMIEREM PRZEMYSŁAWEM GOSIEWSKIM  więcej...

16 lipca 2007r.

 

I SPOTKANIE HISTORYCZNE U IMĆ MIKOŁAJA REJA Z NAGŁOWIC  zobacz plakat...

10 czerwca 2007r.

 

I  REJOWSKI  BIEG  WIOSENNY więcej...

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY NAGŁOWICE - dot. planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice więcej...

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Nagłowice o  terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice    

więcej... 

 

Oficjalna wizyta w Żurawnie na Ukrainie

18-22 czerwca 2006r. więcej...

 

Jarmark Staropolski u Imć Pana Reja w Nagłowicach

Niedziela, 11 czerwca 2006r. więcej...

 

Dyplom Wojewody Świętokrzyskiego

Kielce, 23 maja 2006r. - Dyplom Wojewody Świętokrzyskiego w uznaniu za aktywną działalność na rzecz rozwoju Gminy Nagłowice więcej...

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY NAGŁOWICE - dot. planu zagospodarowania przestrzennego gminy więcej...

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Nagłowice o  terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice    

więcej...

 

Promocja wydawnictwa "MIKOŁAJ REJ Z NAGŁOWIC W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN"

3 lutego 2006 roku w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach odbyło się spotkanie w związku z promocją wydawnictwa "MIKOŁAJ REJ Z NAGŁOWIC W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN".

 

 

 

Komunikat 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy stacji telefonii komórkowej zobacz ...

 

Spotkanie z Przedstawicielami Rodu Reyów

Rada Gminy, Wójt Gminy Nagłowice, Gminny Komitet Obchodów 500. Rocznicy Urodzin Mikołaja Reja w Nagłowicach mają zaszczyt zaprosić Zacnych Państwa na Spotkanie z Przedstawicielami Rodu Reyów dnia 11 Listopada Anno Domini 2005r. o godz. 1300 w nagłowickich włościach w Dworku Mikołaja Reja.

 

Program uroczystości:

- Przekazanie portretu Andrzeja Reya (kopia obrazu Rembrandta) przez rodzinę Reyów,

- Prezentacje artystyczne uczniów szkół z terenu Gminy Nagłowice,

- Spotkanie przy kominku.

 

zdjęcia z uroczystości

 

 

Bankomat

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Nagłowice zainstalował bankomat w miejsc. Nagłowice, ul. Św. Floriana 9 {czynny 24h}

 

Analiza Porównawcza Potencjału Rozwojowego [ZOBACZ]

 

W niedzielę 3 lipca odbył się Jarmark Staropolski

 

 

W sobotę 28 maja 2005r.odbyła się Uroczystość odsłonięcia tablicy jubileuszowej z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Reja z Nagłowic;

 Zobacz tablice

 

W sobotę, 21 maja 2005r. odbyła się Uroczysta Prezentacja jubileuszowego Plakatu autorstwa Rafała Olbińskiego z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Reja z Nagłowic

Zobacz plakat 

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice informacje...

 

 

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Reja oraz Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Reja - ojca piśmiennictwa polskiego.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Mikołaj Rej z Nagłowic i jego epoka

(w pięćsetną rocznicę urodzin poety)”

NAGŁOWICE - DWOREK MIKOŁAJA REJA

3 - 5 LUTEGO 2005 r.

 

            Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Reja zainaugurowała trzydniowa sesja naukowa, na którą zaproszeni zostali naukowcy, głównie historycy i literaturoznawcy z ośrodków akademickich z całej Polski.

Na konferencję składały się referaty o tematyce związanej z postacią “Ojca piśmiennictwa polskiego” jego twórczością, rodziną oraz z czasami, w których żył i tworzył.

Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, który w swoim wystąpieniu mówił  o życiu Mikołaja Reja  na tle   epoki. Pozostałe referaty cieszyły się podobnym zainteresowaniem, a w sesji uczestniczyło bardzo wielu słuchaczy. Wystąpienia referentów były ciekawe, co prowokowało uczestników konferencji do długich dyskusji.

            Konferencji towarzyszyła wystawa książek Mikołaj Rej w 500. Rocznicę Urodzin, którą  zorganizowała Wojewódzka Biblioteka w Kielcach. Ekspozycję podzielono na dwie części. W pierwszej pokazano stare druki ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Książki, które zaprezentowano to cztery wielkie szesnastowieczne wydania dzieł Mikołaja Reja: ”Postylla”, “Wizerunek”, “Zwierzyniec”  i “Zwierciadło”. Oprócz oryginalnych dzieł pisarza w tym dziale pokazano także makiety wykonane w Bibliotece Narodowej. Drugą część wystawy stanowią  XIX i XX – wieczne wydania utworów Reja. Woluminy zaprezentowane w tej części wystawy pochodziły ze zbiorów czterech bibliotek naszego regionu: Gminnej Biblioteki Publicznej w Nagłowicach, Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej, Biblioteki Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Książki ułożono  chronologicznie - od najwcześniejszych do ostatnich utworów pisarza.

            Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Poczty Polskiej, która  przygotowała na tę okazję specjalne, pamiątkowe kartki pocztowe w kilku

wzorach, koperty  oraz znaczek z portretem poety. Można było otrzymać też stemple upamiętniające 500-lecie urodzin Reja. Były także specjalne datowniki przygotowane na każdy dzień obchodów rocznicy.

W darze od Narodowego Banku Polskiego, muzeum otrzymało w celach ekspozycyjnych monety jubileuszowe, które także można było zobaczyć, a nawet  zakupić podczas konferencji.

 

 

 

Konferencja : Mikołaj Rej z Nagłowic i jego epoka (w pięćsetną rocznicę urodzin poety)

Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Gmina Nagłowice i Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej organizują konferencję Mikołaj Rej z Nagłowic i jego epoka (w pięćsetną rocznicę urodzin poety). Konferencja odbędzie się 3 - 5 lutego 2005 roku 

w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach, ul. Kacpra Wawelskiego 7.

 

3 lutego 2005 roku

godz. 1000 – otwarcie konferencji

Prof. Dr hab. Henryk Samsonowicz (Warszawa): Mikołaj Rej z Nagłowic – wszechstronny człowiek polskiego Odrodzenia

Prof. Dr hab. Jerzy Starnawski (Łódź): Rej-Kochanowski

Dr hab. Janusz Gruchała (Kraków): Mikołaj Rej i „czarna sztuka”

Prof. dr hab. Tadeusz Witczak (Poznań): Nad problemami zaginionego dzieła Mikołaja Reja „De naturalibus”

Dr Anna Jabłońska (Kielce): Dwór królewski w Krakowie w czasach Mikołaja Reja

Prof. Dr hab. Henryk Gmiterek (Lublin): Mikołaj Rej a szlachecki ruch egzekucyjny

Dr Marek Ferenc (Kraków): działalność sejmowa Mikołaja Reja

Prof. AŚ i UJ dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Kraków): Profesorowie Akademii Krakowskiej wobec reformacji w XVI wieku

 

4 lutego 2005 roku

godz. 1000 – rozpoczęcie obrad

Prof. AŚ dr hab. Stanisław Żak (Kielce): Rej – Biblia

Prof. Dr hab. Janusz T. Maciuszko (Warszawa): Poglądy religijne Mikołaja Reja

Dr Beata Wojciechowska (Kielce): Mikołaj Rej a Kościół katolicki

Prof. AŚ dr hab. Waldemar Kowalski (Kielce): O nagłowickich chłopach, panach i plebanach w XVII wieku, czyli krótki suplement do Krótkiej rozprawy

Prof. Dr hab. Maria Wichowa (Łódź): „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja jako przykład renesansowego piśmiennictwa ziemiańskiego

Prof. AŚ dr hab. Jadwiga Muszyńska, Prof. Dr hab. Zenon Gulden (Kielce): Mikołaj Rej. Poglądy ekonomiczne i działalność gospodarcza

Mgr Mariusz Lubczyński (Kielce): Zygmunt Szaszowski i inni. Zastępcy procesowi Mikołaja Reja

Dr Jacek Pięłaś (Kielce): W sąsiedzkim kręgu Mikołaja Reja. Dzieje klucza węgleszyńskiego w XVIw.

 

5 lutego 2005 roku

godz. 900 – rozpoczęcie obrad

Prof. UMES dr hab. Marian Chachaj (Lublin): Edukacja synów, wnuków i prawnuków Mikołaja Reja

Mgr Agata Chrobot (Kielce): Mikołaj Rej w twórczości Andrzeja Trzecieskiego

Dr Aleksandra Golik-Prus (Sosnowiec): Ślad recepcji „Apoftegmatów” Mikołaja Reja w imionniku Jana Alembeka

godz.1100 – podsumowanie i zakończenie obrad

godz. 1130 – Zwiedzanie Jędrzejowa: opactwa cystersów, parafialnego kościoła p.w. Świętej Trójcy oraz Muzeum im. Przypkowskich

 

Konferencji towarzyszy wystawa okolicznościowa „500 rocznica urodzin Mikołaja Reja”

Wizyta na Ukrainie

         W czerwcu 2004 roku z trzydniową wizytą na Ukrainie przebywała ośmioosobowa delegacja samorządowa z Gminy Nagłowice. Głównym celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z Żurawnem, skąd wywozi się “ojciec literatury polskiej” – Mikołaj Rej . Jest to jedno z przedsięwzięć przewidzianych dla uczczenia 500 rocznicy urodzin M.Reja, która przypada w 2005 roku i do którego jubileuszu władze gminy Nagłowice starannie przygotowują się już od dłuższego czasu.

         Żurawno, leżące  w obwodzie lwowskim., na prawym brzegu  Dniestru zamieszkuje obecnie około 5 tys. mieszkańców . Miasteczko  od XIV w. znajdowało się w  granicach Polski. W roku 1505, 4 lutego w Żurawnie urodził się  Mikołaj Rej, a pamięć o nim jest tam nadal kultywowana – jedną z ulic miasteczka jest nazwano jego imieniem, na ratuszu znajduje się tablica pamiątkowa ufundowana przez polskie Ministerstwo Kultury. Śladów polskości jest tam znacznie więcej i dzięki życzliwości mera Żurawna – Jarosława Kolasy, mogliśmy zobaczyć kolumnę ufundowaną na cześć Jana III Sobieskiego. W roku 1676 w obozie warownym pod Żurawnem wojska polskie dowodzone przez Jana III Sobieskiego wytrzymały oblężenie  przeważających  sił tureckich i tatarskich pod wodzą Ibrahima Szejtana. W 200 rocznicę tego wydarzenia społeczeństwo polskie ufundowało tam kolumnę. Odwiedziliśmy również sanatorium dla dzieci , które mieści się obecnie w pałacu rodziny Czartoryskich, ostatnich właścicieli majątku. Nasza delegacja spotkała się  z miłym przyjęciem przez grono pedagogiczne tamtejszej szkoły, a młodzież otrzymała od nas  sprzęt sportowy, książki, przybory szkolne. W dawnym ratuszu znajduje się biblioteka publiczna ze skromnym księgozbiorem, a jedynym odnowionym obiektem na terenie miasteczka jest cerkiew.

         Podczas pobytu na Ukrainie zrodził się pomysł, aby w 2005 roku, specjalnie na obchody jubileuszu, Nagłowice odwiedziła nie tylko oficjalna delegacja z Żurawna, ale również młodzież, którą zaprosiła do swojej gminy Wójt  Elżbieta Frejowska.   

         Mamy nadzieję, że nasza wizyta stanowi dobry początek współpracy między Nagłowicami i Żurawnem, które to miejscowości tak nierozerwalnie są związane z osobą Imć Mikołaja Reja.

 Poniżej kolejno od lewej:

- wnętrze biblioteki w Żurawnie

- centrum Żurawna - rynek z dawnym ratuszem - obecnie biblioteka

- centrum Żurawna

- szkoła w Żurawnie

- tablica poświęcona Mikołajowi Rejowi (ufundowana przez polskie Ministerstwo Kultury) na ścianie ratusza

- wjazd do Żurawna

- wspólne zdjęcie z pracownikami i uczniami szkoły

- Żurawno


Otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Nagłowicach

 

10 listopad 2003r.


"TAK dla Polski": pod tym hasłem przebiegła wizyta Prezydenta RP - Aleksandra Kwaśniewskiego w Jędrzejowie. Członkom Świętokrzyskiej Rady Integracji Europejskiej prezydent przedstawił korzyści dla Polski i regionu świętokrzyskiego po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Podczas spotkania przed jędrzejowskim Domem Kultury, Aleksander Kwaśniewski zachęcał licznie zgromadzonych mieszkańców miasta i okolic do udziału w referendum akcesyjnym. Odpowiadał też na zadawane pytania.
Pan Prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski w czasie wizyty w Jędrzejowie przyjął honorowy patronat nad obchodami 500 rocznicy urodzin Mikołaja Reja.Zdjęcia pochodzą z serwisu internetowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.kielce.uw.gov.pl/
Urząd Gminy w Nagłowicach © 2003. Zalecana rozdzielczość 1024x768
Wszelkie uwagi na temat strony kierować do Webmastera