POWRÓT 

Nag這wice, dnia 2006-02-07               

O B W I E S Z C Z E N I E

       W鎩ta Gminy Nag這wice o  terminie wy這瞠nia do publicznego wgl鉅u projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Nag這wice.

        Stosownie do  art.17 ust.10  ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  /Dz.U.Nr 80, poz.717 z pniejszymi zmianami / oraz uchwa造 Rady Gminy Nag這wice Nr XIII/71/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

zawiadamiam

o  wy這瞠niu do publicznego wgl鉅u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nag這wice, dotycz鉍ego obszaru ca貫j gminy wraz z prognoz oddzia造wania na rodowisko

w  dniach od  17.02.2006r. do dnia  10.03.2006r. w siedzibie Urz璠u Gminy Nag這wice ul. Miko豉ja Reja 9, pok鎩 nr 6 w godzinach pracy Urz璠u.

Dyskusja publiczna nad przyj皻ymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rozwi頊aniami , odb璠zie  si w dniu  02.03.2006r, w siedzibie Urz璠u Gminy Nag這wice - sala posiedze o godzinie 12-tej.

 Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, ka盥y kto kwestionuje ustalenia przyj皻e w projekcie planu miejscowego mo瞠 wnie uwagi.

Uwagi nale篡 sk豉da na pimie do W鎩ta Gminy Nag這wice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoci  kt鏎ej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2006r.

 W鎩t Gminy

mgr El瘺ieta Frejowska