STRONA GŁÓWNA

USTAWA ŚMIECIOWA

PLIKI DO POBRANIA:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2017:

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych w roku 2017:

Broszura informacyjna "Sens hierarchii postępowania z odpadami":

Deklaracja – zamieszkałe

Deklaracja - niezamieszkałe

Karty zwrotu/odbioru odpadów po środkach ochrony roślin niebezpiecznych w ramach systemu zbiórki opakowań PSOR.

Cennik opłat za odbiór odpadów

Informacja dotycząca terminów wnoszenia opłat za odpady komunalne

Regulamin funkcjonowania PSZOK oczyszczalnia

Informacja w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi

Poziomy recyklingu, które Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r.

Informacja o poziomach recyklingu osiągniętych w 2012r.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska- Segregowanie odpadów

Informacja dla mieszkańców w przypadku nieodebrania odpadów


SZANOWNI MIESZKAŃCYUrząd Gminy Nagłowice informuje, iż od dnia 1 lipca 2013 roku gmina jest zobowiązana do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z tym Gmina Nagłowice przejmuje odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę z najniższą ceną, którą zaoferowała firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów

Tel. 413811581, e-mail: tamax.bok@vp.pl

Firma ta będzie odbierać odpady komunalne od dnia 01.01.2017r. do 30.06.2019r. Z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe), zamieszkałych sezonowo, oraz nieruchomości niezamieszkałych (czyli obiektów i terenów pod działalność gospodarczą, usługową i handlową) z terenu Gminy Nagłowice zgodnie z harmonogramem odbioru.

Odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, tj. P.G.K i M sp. z o.o. Włoszczowa, „Kępny Ług”, ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa

Firmą odbierającą odpady elektryczne i elektroniczne jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów. Zbiórka elektroodpadów odbywać się będzie poprzez akcję mobilną – do oznakowanego samochodu będą zbierane elektryczne śmieci bezpośrednio sprzed domów, tzw. wystawki.

UWAGA

Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami znajdą Państwo na stronie internetowej www.naglowice.pl


Urząd Gminy w Nagłowicach © 2007. Zalecana rozdzielczość 1024x768
Wszelkie uwagi na temat strony kierować do Webmastera