POWRÓT

W dniu 18-22 czerwca delegacja z Gminy Nagłowice przebywała z oficjalną wizytą na Ukrainie  -  w Żurawnie, gdzie urodził się Mikołaj Rej oraz w Psarach, ostatnim majątku Reyów.

                Była to już druga wizyta w Żurawnie, które odwiedziła delegacja radnych, pracowników i rolników wraz z Wójtem Elżbietą Frejowską. Gmina Nagłowice od kilku lat czyni starania o nawiązanie bliższych kontaktów z Żurawnem, gdzie kultywowana jest pamięć o Mikołaju Reju – jedna z ulic nosi jego imię, a na ścianie starego ratusza znajduje się tablica pamiątkowa ufundowana przez polskie ministerstwo kultury. W Żurawnie znajduje się również kolumna ku czci króla Jana III Sobieskiego, którą postawili Polacy w 1876 roku, w 200 rocznicę bitwy i rozejmu, zawartego pod tą miejscowością między Rzeczpospolitą a Turcją. Podczas poprzedniej wizyty w 2004 roku delegacja z Nagłowic zastała kolumnę w bardzo złym stanie. Dzięki staraniom Gminy Nagłowice, rozpoczęto jej remont. W obecnej chwili zbliża się on ku końcowi. Delegacja złożyła kwiaty pod tablicą i kolumną. Celem wizyty radnych z Nagłowic były też Psary, gdzie pozostał pałac Reyów - w majątku, który po 1939 roku byli zmuszeni opuścić. W pałacu mieścił się szpital psychiatryczny, a obecnie jest opuszczony i czynione są starania o jego odrestaurowanie. W te działania włączeni są przedstawiciele rodziny Reyów oraz bardzo życzliwe miejscowe władze.

                Przedstawiciel władz z Psar i Dechowej gościł w bieżącym roku w gminie Nagłowice. Spotkał się wówczas z naszymi rolnikami i miejscowymi przedsiębiorcami. Teraz podczas wizyty nasi rolnicy mieli okazję przekazać swoje doświadczenia i uwagi ukraińskim rolnikom, którzy dopiero rozpoczynają swoją samodzielną działalność. Nasza delegacja została przyjęta z wielką życzliwością i jest to dobrze rokujący początek współpracy. Oczekujemy na przyjazd delegacji z Ukrainy wraz z grupą młodzieży, aby tu na miejscu – w Gminie Nagłowice, mogli zobaczyć, jak nasi rolnicy pracują i radzą sobie z trudami gospodarki rynkowej.