ANKIETA – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Nagłowice

x

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku
ANKIETA – PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Nagłowice
8 stycznia 2021

Drogi Mieszkańcu !
Gmina Nagłowice informuje iż
przystąpiła do opracowania aktualizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.


W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie Ankiety.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Ankieta dla mieszkańców – pobierz

Ankietę można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja 9 lub drogą elektroniczną na adres e-mail gmina@naglowice.pl w terminie do 15.01.2021 roku

 

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30