Oświata
8 sierpnia 2019

Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Nagłowice

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NAGŁOWICACH

Dyrektor mgr Iwona Matuszewska

Adres:

Nagłowice

Mikołaja Reja 40

28-362 Nagłowice

Kontakt:

tel.  41 38 145 18

e-mail: zponaglowice@gmail.com

strona www: http://spnaglowice.ayz.pl/
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WARZYNIE PIERWSZYM
Dyrektor mgr Robert Capiga
Adres:

Warzyn Pierwszy 95

28-362 Nagłowice

Kontakt:

tel.  41 38 145 18

e-mail: zpowarzyn1@op.pl

strona www: https://zpowarzyn1.edupage.org