POLSKI ŁAD

POLSKI ŁAD

Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę na realizacje inwestycji: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice”

W dniu 12.12.2023 r. Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizacje inwestycji: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice na kwotę  2 378 000,00...

15 grudnia 2023

Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę na modernizację istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice

W dniu 11.12.2023 r. Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę w ramach dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na kwotę 18 240,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest Modernizacja istniejącego oświetlenia na...

15 grudnia 2023

Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę na „Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra”

W dniu 11.10.2023 r. Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizacje inwestycji: Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra na kwotę  1 079...

16 października 2023

Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę na „Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice”

W dniu 11.10.2023 r. Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizacje inwestycji: Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice  na kwotę 4...

16 października 2023

Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę na „Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu”

W dniu 04.10.2023 r. Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 na realizacje inwestycji: Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno- Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem...

16 października 2023

Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę na „Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach”

W dniu 20.09.2023 r. Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę w ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych – edycja PGR na realizacje inwestycji: Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach...

22 września 2023

Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

                                             Gmina Nagłowice realizuje inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR, która obejmuje: – Zakup jednego samochodu ratowniczego typu bus dla jednostki OSP Rakoszyn wraz z motopompą...

27 lipca 2023

Inwestycje z Polskiego Ładu – „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice”

                Gmina Nagłowice w  dniu 11 kwietnia 2023r. podpisała umowę na realizacje inwestycji  pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice” obejmującej niżej wymienione części zamówienia: część 1: Przebudowa dróg w miejscowości Nagłowice część 2:...

9 maja 2023

Inwestycje z Polskiego Ładu – „Budowa infrastruktury sportowej – boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice”

                                                                                W dniu 13.03.2023r. zostały podpisane umowy na realizacje inwestycji  pn. „Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice” obejmującej niżej wymienione...

9 maja 2023

Inwestycje zrealizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład 

  Gmina Nagłowice zrealizowała w ramach PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:  PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH –edycja pierwsza zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” Zadanie obejmowało wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 9...

7 grudnia 2022
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30