Pracownicy
8 sierpnia 2019

Wydział/Referat/Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Sekretariat

1

/041/ 38 145 67

Wójt Gminy

2

/041/ 38 145 67

Wydział Organizacyjny i Oświaty

Sekretarz Gminy

5

/041/ 38 145 60

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

1

/041/ 38 145 67

Stanowisko ds. oświaty

14

/041/ 38 145 93

Stanowisko ds. administrowania siecią komputerową

12

/041/ 38 145 93

Wydział Finansowy

Skarbnik Gminy

6

/041/ 38 145 60

Referat księgowy

4

/041/ 38 145 60

Referat opłat, podatku i windykacji

8

/041/ 38 145 93

Kasa

14

/041/ 38 145 93

Wydział Gospodarki Komunalnej

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej

15

/041/ 38 145 93

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

15

/041/ 38 145 93

Stanowisko ds. gospodarki wodnej

15

/041/ 38 145 93

Stanowisko ds. rolnictwa  i oświetlenia

14

/041/ 38 145 93

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC

9

/041/ 38 145 93

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

9

/041/ 38 145 93

Samodzielne Stanowiska

Stanowisko  ds.  gospodarki nieruchomościami i  zagospodarowania przestrzennego

12

/041/ 38 145 93

Stanowisko ds.  zamówień publicznych i drogownictwa

7

/041/ 38 145 23

Stanowisko  ds. inwestycji i drogownictwa

7

/041/ 38 145 23

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

12

/041/ 38 145 93

Stanowisko ds. BHP i p.poż

14

/041/ 38 145 93

Pełnomocnik ds. Informacji niejawnych

12

/041/ 38 145 93

Radca Prawny

11

/041/ 38 145 93