Komisje Rady Gminy
9 sierpnia 2019

Komisje Rady Gminy w Nagłowicach w kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna

Lp. Radny/a Funkcja
1  Mariusz Obłąk Przewodniczący
2  Jadwiga Jawor Z-ca Przewodniczącego
3  Mariusz Dudek Członek
4  Bogusław Sygut Członek
5  Jarosław Frej Członek

Komisja Budżetowa

Lp. Radny/a Funkcja
1 Jarosław Frej Przewodniczący
2  Monika Raczyńska Z-ca Przewodniczącego
3  Jan Latos Członek
4 Szczepan Treter Członek
5 Jan Jaworski Członek
6 Łukasz Piekara Członek

Komisja Samorządowa

Lp. Radny/a Funkcja
1 Justyna Benderz Przewodniczący
2 Monika Raczyńska Z-ca Przewodniczącego
3   Anna Kaczmarek Członek
4 Mariusz Obłąk Członek
5  Mariusz Dudek Członek
6 Bogusław Sygut Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Lp. Radny/a Funkcja
1  Witold Gradzik Przewodniczący
2 Anna Kaczmarek Z-ca Przewodniczącego
3  Andrzej Trela Członek
4  Jadwiga Jawor Członek
5 Jan Jaworski Członek

Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

Lp. Radny/a Funkcja
1 Jan Latos  Przewodniczący
2  Justyna Benderz Z-ca Przewodniczącego
3  Łukasz Piekara Członek
4 Witold Gradzik Członek
5 Zofia Krzepkowska Członek
6 Andrzej Trela Członek