Komisje Rady Gminy
9 sierpnia 2019

Komisje Rady Gminy w Nagłowicach w kadencji 2024-2029

Komisja Rewizyjna

Lp. Radny/a Funkcja
1

Gradzik Witold 

Przewodniczący
2

Krusiec Aneta 

Z-ca Przewodniczącego
3

 Dudek Mariusz

Członek
4

Trela Andrzej

Członek
5

 Bień Krystian

Członek
6

Lelonek Jacek

Członek
7

Równicki Rafał

Członek

Komisja Budżetowa

Lp. Radny/a Funkcja
1

Dudek Mariusz

Przewodniczący
2

Latos Jan

Z-ca Przewodniczącego
3

Trela Andrzej

Członek
4

Piekara Łukasz

Członek
5

Jaworski Jan

Członek
6

Równicki Rafał

Członek

Komisja Samorządowa

Lp. Radny/a Funkcja
1

Latos Jan

Przewodniczący
2

Struzik Ewelina

Z-ca Przewodniczącego
3

Krzepkowska Zofia

Członek
4

Raczyńska Monika

Członek
5

Karnia Agnieszka

Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Lp. Radny/a Funkcja
1

Krusiec Aneta

Przewodniczący
2

Karnia Agnieszka

Z-ca Przewodniczącego
3

Lelonek Jacek

Członek
4

Gradzik Witold

Członek
5

Raczyńska Monika

Członek

Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

Lp. Radny/a Funkcja
1

Piekara Łukasz

Przewodniczący
2

Bień Krystian

Z-ca Przewodniczącego
3

Struzik Ewelina

Członek
4

Krzepkowska Zofia

Członek
5

Jaworski Jan

Członek
6

Treter Szczepan

Członek

 

 

 

Komisje Rady Gminy w Nagłowicach w kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna

Lp. Radny/a Funkcja
1  Mariusz Obłąk Przewodniczący
2  Jadwiga Jawor Z-ca Przewodniczącego
3  Mariusz Dudek Członek
4  Bogusław Sygut Członek
5  Jarosław Frej Członek

Komisja Budżetowa

Lp. Radny/a Funkcja
1 Jarosław Frej Przewodniczący
2  Monika Raczyńska Z-ca Przewodniczącego
3  Jan Latos Członek
4 Szczepan Treter Członek
5 Jan Jaworski Członek
6 Łukasz Piekara Członek

Komisja Samorządowa

Lp. Radny/a Funkcja
1 Justyna Benderz Przewodniczący
2 Monika Raczyńska Z-ca Przewodniczącego
3   Anna Kaczmarek Członek
4 Mariusz Obłąk Członek
5  Mariusz Dudek Członek
6 Bogusław Sygut Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Lp. Radny/a Funkcja
1  Witold Gradzik Przewodniczący
2 Anna Kaczmarek Z-ca Przewodniczącego
3  Andrzej Trela Członek
4  Jadwiga Jawor Członek
5 Jan Jaworski Członek

Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

Lp. Radny/a Funkcja
1 Jan Latos  Przewodniczący
2  Justyna Benderz Z-ca Przewodniczącego
3  Łukasz Piekara Członek
4 Witold Gradzik Członek
5 Zofia Krzepkowska Członek
6 Andrzej Trela Członek