Aktualności

Program „Czyste Powietrze”

Do kiedy musisz wymienić tzw. kopciucha?

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie...

4 października 2021

Wzory wniosków – stosowane od dnia 1 sierpnia 2021 r.

          W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2021 r. ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (zwana...

5 sierpnia 2021

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie dot. Programu „Czyste Powietrze”

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie w dniu 10 czerwca 2021r. o godz. 17:00 do GOK-u w Nagłowicach (sala widowiskowa), podczas, którego zostaną omówione założenia programu, zasady oraz kryteria naboru dotyczące wypełniania wniosków o dofinansowanie w...

9 czerwca 2021

Otwarto Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Nagłowicach.

Urząd Gminy w Nagłowicach, na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pragnie poinformować, że utworzony zostaje Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z...

2 czerwca 2021
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30