Aktualności

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62 – Burze z gradem

od godz. 13:00 dnia 28.06.2022 do godz. 21:00 dnia 28.06.2022...

28 czerwca 2022

Zapraszamy na plenerowy piknik „Trzy godziny dla rodziny” w dniu 25 czerwca 2022 roku

Piknik rozpocznie się o godz 12:00 na Palcu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach (od ul. Św Floriana)...

23 czerwca 2022

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Jędrzejowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH KURSACH

Szkolenia prowadzone będą w ramach Projektu pn. „ŚWIĘTOKRZYSKI POLIGON AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ...

22 czerwca 2022

Pomoc dla rolników, którzy w 2021 roku ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od...

20 czerwca 2022

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60 – Burze z gradem

od godz. 14:00 dnia 20.06.2022 do godz. 24:00 dnia 20.06.2022...

20 czerwca 2022

„Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w trwającym naborze w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. I. Beneficjenci programu: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni...

20 czerwca 2022

PROJEKT STRATEGII PONADLOKALNEJ

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”. Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 17 czerwca 2022 do dnia 1...

20 czerwca 2022

Tydzień Bibliotek w gminie Nagłowice – „Cała wiedza o świecie jest w bibliotece”

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu...

10 czerwca 2022

Do 30 czerwca 2022r. masz obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Do 30 czerwca 2022 roku  każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB? Deklaracje...

6 czerwca 2022
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30