OSP
8 sierpnia 2019

Na terenie Gminy Nagłowice funkcjonuje 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Jednostki OSP włączone do KSRG (Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy)

 • OSP Jaronowice
 • OSP Nagłowice
 • OSP Warzyn

Jednostki OSP pozostałe

 • OSP Brynica Mokra
 • OSP Caców
 • OSP Cierno-Żabieniec
 • OSP Deszno
 • OSP Nowa Wieś
 • OSP Rakoszyn
 • OSP Ślęcin
 • OSP Trzciniec
 • OSP Zagórze
 • OSP Zdanowice