Rada Gminy
8 sierpnia 2019

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY W NAGŁOWICACH –  KADENCJA 2024-2029

Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1 Szczepan Treter Przewodniczący Rady
2 Jan Jaworski Wiceprzewodniczący Rady
3 Krystian Bień
Radny
4 Mariusz Dudek Radny
5 Witold Gradzik Radny
6 Agnieszka Karnia Radna
7 Aneta Krusiec Radna
8 Zofia Krzepkowska Radna
9 Jan Latos Radny
10 Jacek Lelonek Radny
11 Łukasz Piekara Radny
12 Monika Raczyńska Radna
13 Rafał Równicki Radny
14 Ewelina Struzik Radna
15 Andrzej Trela Radny

 

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY W NAGŁOWICACH –  KADENCJA 2018-2023

Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1 Szczepan Treter Przewodniczący
2 Zofia Krzepkowska Wiceprzewodnicząca
3 Justyna Benderz Radna
4 Mariusz Dudek Radny
5 Jarosław Frej Radny
6 Witold Gradzik Radny
7 Jadwiga Jawor Radna
8 Jan Jaworski Radny
9 Anna Kaczmarek Radna
10 Jan Latos Radny
11 Mariusz Obłąk Radny
12 Łukasz Piekara Radny
13 Monika Raczyńska Radna
14 Bogusław Sygut Radny
15 Andrzej Trela Radny