Rada gminy
8 sierpnia 2019

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY W NAGŁOWICACH –  KADENCJA 2018-2023

Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1 Szczepan Treter Przewodniczący
2 Zofia Krzepkowska Wiceprzewodnicząca
3 Justyna Benderz Radna
4 Mariusz Dudek Radny
5 Jarosław Frej Radny
6 Witold Gradzik Radny
7 Jadwiga Jawor Radna
8 Jan Jaworski Radny
9 Anna Kaczmarek Radna
10 Jan Latos Radny
11 Mariusz Obłąk Radny
12 Łukasz Piekara Radny
13 Monika Raczyńska Radna
14 Bogusław Sygut Radny
15 Andrzej Trela Radny