Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Autor: Sebastian Lech

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy w Nagłowicach informuje, iż w okresie do końca grudnia 2023r. zostanie przeprowadzona wyrywkowa kontrola nieruchomości, które posiadają zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.  do pobrania: Informacja dot kontroli – pobierz Uchwała Rady Gminy...

7 grudnia 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 103 – Opady marznące

od godz. 08:00 dnia 07.12.2023 do godz. 18:00 dnia 07.12.2023...

7 grudnia 2023

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 99 – intensywne opady śniegu

od godz. 05:00 dnia 02.12.2023 do godz. 06:00 dnia 03.12.2023...

1 grudnia 2023

Informacje dot. zimowego utrzymania dróg

             Gmina Nagłowice informuje, że drogi gminne i wewnętrzne będące w zarządzie Gminy odśnieżane są przez 6 pojazdów (w tym 3 umowy z firmami zewnętrznymi). Natomiast za stan dróg powiatowych odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych. Zamieszczamy...

29 listopada 2023

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL!

        Od 17 listopada 2023 roku weszły w życie przepisy przewidujące możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. To usługa, która ma zapewnić zwiększenie ochrony obywateli przed nadużyciami wynikającymi z nielegalnego wykorzystania ich danych.         Zastrzeżenia i cofnięcia...

21 listopada 2023

Zrealizowano zadanie pn:.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Nagłowice”

Gmina Nagłowice informuje, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została zrealizowana operacja typu gospodarki wodno-ściekowej pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Nagłowice” W...

15 listopada 2023

Ćwiczenie systemu ostrzegania i alarmowania „LIBERO 2023”

W dniach od 13 do 30 listopada br. prowadzone jest ogólnopolskie, wieloszczeblowe ćwiczenie aplikacyjne z epizodem praktycznym pk. „LIBERO 2023”. W ćwiczeniu biorą udział: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony...

15 listopada 2023

Gmina Nagłowice zrealizowała zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną- urządzenia zabawowe”

Gmina Nagłowice w okresie od sierpnia do października 2023r zrealizowała zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w  miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną- urządzenia zabawowe” w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” finansowanego z budżetu Województwa...

14 listopada 2023

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 91 – SILNY WIATR

od godz. 16:00 dnia 03.11.2023 do godz. 22:00 dnia 03.11.2023...

3 listopada 2023
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30