Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – „Czas na biznes”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – „Czas na biznes”
11 lutego 2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r. życia biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dostępne formy wsparcia

  1. Badanie predyspozycji Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.
  2. Wsparcie szkoleniowe Szkolenie dotyczące między innymi tworzenia biznes planu, przepisów prawnych w działalności gospodarczej, podstaw księgowości i ZUS, zatrudniania pracowników, RODO, negocjacji biznesowych.
  3. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym Indywidualne spotkanie z Ekspertem dotacyjnym- analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek
  4. Wsparcie finansowe
    – Dotacja na założenie własnej firmy – 23 050,00 zł
    – Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1 900,00 zł / m-c

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 80 osób, w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Czas realizacji projektu
15.02.2022 r. – 30.06.2023 r.

W ramach projektu „Czas na biznes” oferowane jest wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie internetowej:
https://www.kswp.org.pl/pl/aktualnosci/unia-europejska/projekt-czas-na-biznes 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30