Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działka nr 1477/4 o powierzchni 0,3537ha, położona w obrębie Nagłowice.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości – działka nr 1477/4 o powierzchni 0,3537ha, położona w obrębie Nagłowice.
13 września 2022

WÓJT GMINY NAGŁOWICE

ul. Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

Niezabudowanej nieruchomości gruntowej rolnej, działka oznaczona w ewidencji gruntów jako nr 1477/4 o powierzchni 0,3537ha, położona w obrębie nr 0008 Nagłowice.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice położona w terenie oznaczonym symbolem R- tereny rolne.

Przetarg odbędzie się 25 października 2022 roku
o godz. 10
00 w budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości – działka nr 1477/4 o powierzchni 0,3537ha, obręb Nagłowiceprzejdź do przetargu


Informacja o wynikach przetargu – pobierz

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30