Informacja w sprawie dystrybucji węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców

Informacja w sprawie dystrybucji węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców
29 listopada 2022

Wójt Gminy Nagłowice informuje, że gmina podpisała umowę ze spółką Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach na zakup węgla dla mieszkańców gminy.

Z oferty Spółki wynika, że węgiel będzie pochodził z wydobycia kopalni:

KWK Piast – Ziemowit ruch Piast, KWK Piast – Ziemowit ruch Wola, oraz KWK Wesoła. Zaoferowano gminie węgiel w  sortymencie: Kostka, Orzech, Karlik Ekogroszek i Groszek II

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w ramach zakupu preferencyjnego można nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • pierwsza partia – 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r.
  • druga partia – 1,5 tony od stycznia do 2023 r.

UWAGA! Nie będzie możliwości zakupu węgla w łącznej ilości 3 ton w drugiej partii od stycznia 2023 r. Kto nie zakupi węgla w pierwszej partii do 31.12.2022r. będzie mógł zakupić tylko 1,5 tony w drugiej partii od stycznia 2023 r.

Przypominamy, iż do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Ta formuła prawna oznacza, że prawo do zakupu taniego węgla ma osoba, która:

1) otrzymała dodatek węglowy
lub
2) ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę

Cena zakupu węgla na warunkach preferencyjnych w sortymencie: kostka, ekogroszek, orzech wynosi 2000,00 zł brutto.

Osoby uprawnione, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny będą informowane telefonicznie przez pracowników tut. Urzędu celem doprecyzowania szczegółów dotyczących zapłaty, sortymentu węgla oraz miejsca jego odbioru

Po odbiór węgla należy zgłosić się do wskazanego składu opału w uprzednio uzgodnionym terminie.

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30