Programy dotacyjne Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Programy dotacyjne Narodowego Instytutu Dziedzictwa
27 kwietnia 2023

Zapraszamy do składania wniosków do dwóch programów dotacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa: ,,Wspólnie dla dziedzictwa’’ oraz ,,Niematerialne – przekaż dalej’’.

Program,,Wspólnie dla dziedzictwa’’ – służy wzmacnianiu społecznego zaangażowania w ochronę dziedzictwa kulturowego, a dofinansowywane projekty mogą obejmować identyfikację, dokumentację i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, prace porządkowe przy zabytku i jego otoczeniu oraz promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków, zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami ochrony dziedzictwa archeologicznego. Ogłoszona edycja jest ósmą z kolei.

Szczegółowe informacje na temat Programu Wspólnie dla dziedzictwa znajdują się w Regulaminie na stronie internetowej NID w zakładce Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa

https://nid.pl/dotacje/wspolnie-dla-dziedzictwa/

link bezpośredni do konkursu na platformie witkac.pl:

https://witkac.pl/#/contest/view?id=26137

 

Program,,Niematerialne – przekaż dalej’’ – ma na celu wspieranie przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK).

Szczegółowe informacje na temat Programu Niematerialne – przekaż dalej znajdują się w Regulaminie na stronie internetowej NID w zakładce Dotacje/Niematerialne

https://nid.pl/dotacje/niematerialne-przekaz-dalej/

link bezpośredni do konkursu na platformie witkac.pl:

https://witkac.pl/#/contest/view?id=26155

 

Nabór wniosków do obu programów trwa od 14 kwietnia do 16 maja 2023 r. do godz. 15.00.
Aplikowanie odbywa się  wyłącznie za pomocą platformy Witkac.pl

M. Rudnicka –
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskie
go
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30