Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaronowicach

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaronowicach
5 stycznia 2021

                W dniu 05.01.2021 r. Gmina Nagłowice przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaronowicach średni samochód ratowniczo-gaśniczy  marki Renault Manager G270. Zakup samochodu został  częściowo sfinansowany ze, środków własnych Gminy Nagłowice w kwocie 70 000,00 zł oraz środków pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 40 000,00 zł.

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30