UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAWŁOWI JASIENICY W OŚRODKU TEATRALNO EDUKACYJNYM „OTE” W NAGŁOWICACH.

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAWŁOWI JASIENICY W OŚRODKU TEATRALNO EDUKACYJNYM „OTE” W NAGŁOWICACH.
25 sierpnia 2021

       

 

       W  niedzielę  22 sierpnia 2021r. z inicjatywy Fundacji Studio TM  w  Ośrodku Teatralno Edukacyjnym  „OTE” w Nagłowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej dedykowanej Pawłowi Jasienicy – żołnierzowi, pisarzowi, patriocie.

        Dzięki Starostwu Powiatowemu w Jędrzejowie działający od dwóch lat Ośrodek Teatralno Edukacyjny „OTE”,  promuje ziemię jędrzejowską  oraz osoby z tą ziemią  związane.  Przy wsparciu Posła na Sejm – Pana Piotra Wawrzyka podjął starania o upamiętnienie postaci Pawła Jasienicy, któremu „wszyscy mamy do spłacenia dług wdzięczności za to, co zrobił w walce o niepodległość Polski i duchową suwerenność Polaków”.

        Cytując słowa dr Bartłomieja Kapicy – adiunkta w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami w Instytucie Pileckiego: „…Jasienica wskazywał narodowi polskiemu  jego wielkość- jego wielkie ogólnoludzkie osiągnięcia w przeszłości, jego osiągnięcia militarne, polityczne, społeczne. Są dwa rodzaje patriotyzmu: heroiczny , który wymaga narażenia zdrowia i życia, oraz patriotyzm dnia codziennego, utożsamiany z praca organiczną. Nie mamy wątpliwości, że Paweł Jasienica był nie tylko przykładem ich obydwu, ale co szczególnie istotne dawał przykład heroicznego patriotyzmu każdego dnia.”

        Fundacja Studio TM poczyniła starania, o umieszczeniu  na murach pałacu Michała Radziwiłła  Tablicy Pamiątkowej poświęconej Pisarzowi.

        Fundatorami tablicy jest  Instytut  Pamięci Narodowej  oraz  Stowarzyszenie Kocham Świętokrzyskie Przedstawicielka IPN Delegatura w Kielcach – Zastępca Naczelnika – Pani Patrycja Zatorska-Milewska  zabrała głos przybliżając postać Pawła Jasienicy- pisarza angażującego się politycznie.

        W odsłonięciu tablicy udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami w Instytucie Pileckiego oraz mieszkańcy lokalnej społeczności , a także goście odwiedzający nasz region.

        Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali : Poseł na Sejm RP – Piotr Wawrzyk, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Marek Bogusławski, Starosta Jędrzejowski – Paweł Faryna i  z-ca Naczelnika  Delegatury IPN w Kielcach – Patrycja Zatorska-Milewska.

        Postać Pawła Jasienicy i jego twórczość  przybliżyli zaproszeni goście, a aktorzy Teatru Rejwach zaprezentowali fragmenty jego utworów. Wydarzenie uświetnił koncert poezji śpiewanej  w wykonaniu Antoniny Gorzelak i Wojciecha Lisowicza.

        Fundacja Studio TM realizując w ramach działalności Ośrodka Teatralno Edukacyjnego „OTE” w Nagłowicach rewitalizację kulturową i historyczną pragnie kontynuować promocję osób związanych z tym regionem upamiętniając ich nazwiska w formie tablic pamiątkowych  umieszczonych na terenie ich Małej Ojczyzny.

Prezes  Fundacji  Studio TM

Dorota Anyż

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30