Usuwanie azbestu w gminie Nagłowice w 2020 roku

Usuwanie azbestu w gminie Nagłowice w 2020 roku
5 marca 2020

         Urząd Gminy w Nagłowicach informuje, iż mieszkańcy mogą przystąpić do programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Aby skorzystać z dotacji należy do dnia 13.03.2020 roku złożyć w Urzędzie Gminy Ankietę dotyczącą ilości odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości.

          Dofinansowanie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie wynosiło 50% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 50% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

          Ankieta do pobrania poniżej oraz na stronie internetowej www.bip.naglowice.pl
w zakładce Informacje o środowisku – AZBEST  lub w siedzibie urzędu pok. Nr 15

Ankieta do pobrania:

Ogłoszenie - usuwanie azbestu w gminie Nagłowice w 2020 roku
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30