XVIII Edycja Ogólnokrajowego Konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

XVIII Edycja Ogólnokrajowego Konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
22 marca 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach – Placówka Terenowa w Jędrzejowie w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, organizuje w 2021 roku XVIII Edycję Ogólnokrajowego Konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Konkurs ma na celu promocje zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Charakter konkursu jest ogólnopolski i przebiega w co najmniej trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS-ie (przynajmniej jeden z właścicieli).

Szczegółowe informacje dostępne są w linku:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2021/

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30