Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
27 lipca 2023

                                            

Gmina Nagłowice realizuje inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR, która obejmuje:

– Zakup jednego samochodu ratowniczego typu bus dla jednostki OSP Rakoszyn wraz z motopompą pożarniczą

– Zakup jednego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Nagłowice wraz z doposażeniem jednostki OSP Nagłowice w niezbędny sprzęt ratowniczo gaśniczy 

Zakup samochodów pożarniczych przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu Gminy Nagłowice. Pojazdy będą służył do wyjazdów celem likwidacji miejscowych zagrożeń.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu wynosi 1 516 327,00 zł, a kwota dofinansowania 1 370 000,00 zł, co stanowi 90,35 % ostatecznej wartości inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania.

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30