Zapraszenie do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu “Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

Zapraszenie do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu “Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”
11 lutego 2022

       Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

       Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 10 lutego 2022 do dnia 24 lutego 2022r.

   Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy lub wysyłać e-mailem do: sekretariat@moskorzew.pl lub inwestycje@oksa.pl lub radkow@radkow.ugm.pl lub gmina@naglowice.pl lub dominik.stawiarz@secemin.pl lub mnowak@slupia.pl lub biuro@graczkowskidotacje.pl

      Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

Załączniki do pobrania:

DIAGNOZA G6 10.02.2022

FORMULARZ UWAG

8 marca 2022r.

Raport z konsultacji społecznych – Diagnoza strategiczna

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30