Apel komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w sprawie odśnieżania dachów

x

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku
Apel komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w sprawie odśnieżania dachów
14 grudnia 2022

              Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie w związku z atakiem zimy zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu jędrzejowskiego o szczególne zachowanie ostrożności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Opady śniegu, mróz mogą stwarzać problemy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych. Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) mają oni obowiązek m.in.:

– utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym,

– zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem sił natury takich jak, m.in. intensywne opady atmosferyczne mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia.

 W przypadku wystąpienia lokalnych nagromadzeń śniegu lub lodu, a także sopli i nawisów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu i przebywających w pobliżu ludzi, prosimy o usuwanie zalegających na dachach budynków warstw śniegu i lodu. Aby akcja odśnieżania była skuteczna, pamiętajmy o parkowaniu samochodów w sposób umożliwiający właściwe wykonywanie pracy służbom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg.

Apel komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w sprawie odśnieżania dachów

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30