Apel komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w sprawie odśnieżania dachów

x

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku
Apel komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w sprawie odśnieżania dachów
14 grudnia 2022

              Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie w związku z atakiem zimy zwraca się z prośbą do mieszkańców powiatu jędrzejowskiego o szczególne zachowanie ostrożności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Opady śniegu, mróz mogą stwarzać problemy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych. Przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.) mają oni obowiązek m.in.:

– utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym,

– zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem sił natury takich jak, m.in. intensywne opady atmosferyczne mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia.

 W przypadku wystąpienia lokalnych nagromadzeń śniegu lub lodu, a także sopli i nawisów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu i przebywających w pobliżu ludzi, prosimy o usuwanie zalegających na dachach budynków warstw śniegu i lodu. Aby akcja odśnieżania była skuteczna, pamiętajmy o parkowaniu samochodów w sposób umożliwiający właściwe wykonywanie pracy służbom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg.

Apel komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w sprawie odśnieżania dachów

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30