Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza
11 marca 2024

Województwo Świętokrzyskie:

 •  Od 1 lipca 2026 obowiązuje zakaz użytkowania kominków w miejscach, gdzie istnieje możliwość
  przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Zakaz ten nie dotyczy instalacji spełniających
  wymogi ekoprojektu – te mogą być użytkowane do czasu ustania ich żywotności. Jednocześnie
  nie ma zakazu instalacji nowych kominków spełniających wymogi ekoprojektu po 1 lipca 2026 zatem
  kominki takie można po tym terminie instalować i użytkować do czasu ustania ich żywotności.
 • Kominki, których eksploatacja rozpoczęła się przed 24 lipca 2020 mogą być użytkowane do 1 lipca
  2026 chyba, że będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% – wtedy mogą być
  użytkowane bez ograniczeń z wyjątkiem miejsc, gdzie istnieje możliwość przyłączenia budynku do
  sieci ciepłowniczej lub gazowe – wtedy mogą być użytkowane do 1 lipca 2026.
 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 1 zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych paliwem stałym, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania pomieszczeń
  mieszkalnych albo nie spełniają norm ekoprojektu, (z ograniczenia zostały wyłączone kominki
  ekoprojektowe)
 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 czasowy zakaz palenia w kominkach
  opalanych paliwem stałym, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych w okresie grzewczym albo nie spełniają norm ekoprojektu (z zakazu zostały wyłączone kominki ekoprojektowe)

Źródła:

 •  UCHWAŁA NR XXII/291/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”
 • UCHWAŁA NR LXIV/798/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 25 września 2023r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30