CEEB – od 18 września br. protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych

x

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku
CEEB – od 18 września br. protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych
30 sierpnia 2023

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest w trakcie wdrażania pełnej postaci Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynkui uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu.

CEEB powstaje w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego długofalowym efektem będzie poprawa jakości powietrza w Polsce.

CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Istniejąca już internetowa baza danych, jest budowana z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków. Dzięki tej bazie polskie gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. W przypadku dużej liczby nieekologicznych urządzeń cieplnych – tzw. „kopciuchów” na obszarze danej gminy – może ona już tej chwili prowadzić i wspierać efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Ewidencja usprawni także działania interwencyjne. Będzie stanowić podstawę do planowania lokalnej i ogólnokrajowej polityki niskoemisyjnej.

Na CEEB składają się deklaracje o użytkowanym źródle ciepła i źródłach spalania paliw,wypełniane przez właścicieli budynków, a także zarządców nieruchomości. Właściciel lub zarządca budynku, jest zobligowany do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od jego pierwszego uruchomienia.

W ramach CEEB wdrożone zostaną moduły, które pozwolą obywatelowi zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację budynku lub przegląd przewodów kominowych. Nowe funkcjonalności dedykowane będą również pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Tym samym, od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Dlatego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego apeluje, byście Państwo zapytali kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny.

Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu CEEB – czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. – od 18 września br. protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną. Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do sytemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/e-protokol-od-18-wrzesnia-potwierdzi-wykonanie-przegladu-przewodow-kominowych

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30