Fundacja Miśka Zdziska – Błękitny Promyk Nadziei zaprasza osoby bezrobotne do udziału w realizowanych projektach.

x

Zaproszenie na Rejowskie Biegi Przełajowe które odbędą się w dniu 25 maja 2024 roku

Zapraszamy na Rejowskie Biegi Przełajowe - START/META – Dworek Mikołaja Raja w Nagłowicach 25.05.2024r - zapisy od godz. 9:00 Regulamin „Rejowskich Biegów Przełajowych”, Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: naglowice.pl

Zaproszenie na Rejowskie Biegi Przełajowe które odbędą się w dniu 25 maja 2024 roku
Fundacja Miśka Zdziska – Błękitny Promyk Nadziei zaprasza osoby bezrobotne do udziału w realizowanych projektach.
25 kwietnia 2022

Sprawna droga do zatrudnienia

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i potencjału zawodowego oraz poprawa indywidualnej sytuacji na rynku pracy 68 os. z niepełnosprawnościami (w tym 41 K) w wieku powyżej 18 roku życia, należących do grup: osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, będących mieszkańcami (wg KC) woj. świętokrzyskiego, poprzez umożliwienie im nabycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

więcej na stronie Fundacji Miśka Zdziska – Błękitny Promyk Nadziei pod adresem: https://www.blekitnypromyknadziei.pl/kurs-2.php

PKA – Aktywizacja Praca Kompetencje Adaptacja dla Osób Młodych

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości stabilnego zatrudnienia oraz poprawa indywidualnej sytuacji na rynku 80 os. fiz. (w tym 41K) w wieku 18-29 lat, należących wyłącznie do grup osób znajdujących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: biernych lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

więcej na stronie Fundacji Miśka Zdziska – Błękitny Promyk Nadziei pod adresem: https://www.blekitnypromyknadziei.pl/kurs-1.php

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30