Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany i zagłosuj

Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany i zagłosuj
10 kwietnia 2024

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Echo Dnia” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji z Państwa gminy kandydatów w następujących kategoriach:

Agroturystyka Roku:

Agroturystyka u Witka, Gospodarstwo Agroturystyczne Leśna Zagroda

Koło Gospodyń Wiejskich Roku:

KGW Cacowianie w Cacowie,
KGW Cierno – Żabieniec,
KGW Desznowianki w Desznie,
KGW Ekipa z Nagłowic,
KGW Zagórzanki w Zagórzu,
KGW w Brynicy Mokrej,
KGW w Nowej Wsi,
KGW w Rakoszynie Rakoszynianki,
KGW w Warzynie Drugim Warzynianki

Lider Społeczności Roku:

Justyna Kusaj

Rolnik Roku:

Rafał Tomaszewski

Sołtys Roku:

Danuta Jaworska, Sabina Bukłat

Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności. Prosimy o poinformowanie zgłoszonych kandydatów o uzyskaniu nominacji oraz o zamieszczenie informacji o starcie akcji na Państwa stronie internetowej.

Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć w naszym serwisie internetowym pod adresem www.echodnia.eu/swietokrzyskie/agro

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

        

Z poważaniem,

Iwona Walkowicz
Główny Koordynator Akcji 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30