Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę na „Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu”

Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę na „Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu”
16 października 2023

W dniu 04.10.2023 r. Gmina Nagłowice otrzymała wstępną promesę w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 na realizacje inwestycji: Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno- Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu na kwotę  783 500,00 zł.

Inwestycja będzie obejmowała renowację elewacji na zabytkowym kościele pw. Św. Marcina b.w i Jakuba Ap. w Ciernie wraz z remontem lub wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz wyprofilowaniem terenu wokół fundamentów w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowych. Przewidywana jest miejscowa izolacja fundamentów, celem zapobieżenia podciągania kapilarnego wilgoci z gruntu. W zakresie prac renowacyjnych elewacji konieczne będzie oczyszczenie elewacji z wtórnych nawarstwień, sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża, usunięcie zniszczonych i odspojonych partii, uzupełnienie tynków oraz malowanie elewacji kościoła.

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30