Gmina Nagłowice zrealizowała projekt  pod nazwą: „POPRAWA  INFRASTUKTURY  EDUKACYJNEJ  W GMINIE NAGŁOWICE”

Gmina Nagłowice zrealizowała projekt  pod nazwą: „POPRAWA  INFRASTUKTURY  EDUKACYJNEJ  W GMINIE NAGŁOWICE”
22 czerwca 2023

 

Gmina Nagłowice zrealizowała projekt  pod nazwą: „POPRAWA  INFRASTUKTURY  EDUKACYJNEJ  W GMINIE NAGŁOWICE”


W wyniku jego realizacji  wybudowano salę gimnastyczną  przy Szkole Podstawowej  w  Warzynie  Pierwszym oraz doposażono  pracownie  matematyczno – przyrodniczą  przy Szkole Podstawowej   w Nagłowicach.
 

Projekt był dofinansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na  2014-2020

Działanie  7.4  „Rozwój  infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII. „Sprawne usługi Publiczne”

Zgodnie z zawartą umową  nr:  RPSW.07.04.00-26-0005/18-00 z  Województwem Świętokrzyskim Gmina Nagłowice otrzymała dofinansowanie na w/w projekt ze środków Unii Europejskiej.

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30