Aktualności

x

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku
Projekty UE

Informacja o projekcie „Kompetentni Cyfrowo – Mobilni Zawodowo”

Nowy projekt w Samorządowym Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach” kierowany do osób powyżej 50. roku życia w tym niepełnosprawnych.  ...

15 kwietnia 2024

Zrealizowano zadanie pn:.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Nagłowice”

Gmina Nagłowice informuje, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została zrealizowana operacja typu gospodarki wodno-ściekowej pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Nagłowice” W...

15 listopada 2023

Projekt – Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach

              W dniu 24-06-2022r Gmina Nagłowice podpisała umowę na realizacje zadania pn.  Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno- wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno- rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w...

27 lipca 2023

Gmina Nagłowice zrealizowała projekt  pod nazwą: „POPRAWA  INFRASTUKTURY  EDUKACYJNEJ  W GMINIE NAGŁOWICE”

  Gmina Nagłowice zrealizowała projekt  pod nazwą: „POPRAWA  INFRASTUKTURY  EDUKACYJNEJ  W GMINIE NAGŁOWICE” W wyniku jego realizacji  wybudowano salę gimnastyczną  przy Szkole Podstawowej  w  Warzynie  Pierwszym oraz doposażono  pracownie  matematyczno – przyrodniczą  przy Szkole Podstawowej...

22 czerwca 2023

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

            W dniu 4 kwietnia 2022 roku Gmina Nagłowice podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST...

11 kwietnia 2022

Kolejny sprzęt komputerowy trafił do szkół z Gminy Nagłowice ramach Programu Zdalna Szkoła+, który będzie służył uczniom i nauczycielom

           W dniu 01 września 2020 roku  Wójt Gminy – Jacek Lato  przekazał  szkołom z terenu Gminy Nagłowice 9 tabletów i 12 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. To już druga partia sprzętu komputerowego, która...

1 września 2020

Informacja o realizacji projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Gmina Nagłowice  w 2019r. zrealizowała projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie gminy Nagłowice” W ramach tego projektu  wykonano:1. Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia...

30 grudnia 2019
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30