Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” – informuje

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” – informuje
11 października 2022

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”  przekazuje do publicznej wiadomości dane dot. liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zrealizowanych przedsięwzięć oraz sumaryczną kwotę wypłaconych dotacji z terenu Gminy Nagłowice w ramach Programu „Czyste Powietrze” na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW

 

Gmina Liczba złożonych Wniosków
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
Nagłowice 164 79 1 587 258,01 zł

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny zlokalizowany jest
w siedzibie Urzędu Gminy w Nagłowicach, ul. Mikołaja Reja 9

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby
w każdy Poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00,

Środę i Czwartek w godz. 09:00 – 12:00.

 

Korzyści udziału w Programie

• Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

• Beneficjentami programu „Czyste Powietrze” mogą być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

• Program „Czyste Powietrze” to dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy oraz termomodernizacji budynków.

• Od 15 lipca 2022 roku możliwe jest uzyskanie dofinansowania z prefinansowaniem.

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30