Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nagłowicach

x

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku
Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nagłowicach
24 maja 2022

W związku z zapytaniami rodziców pracujących informuję, że planowane jest od 01.09.2022 wydłużenie czasu pracy dla 1 grupy przedszkolnej do godz. 16.00.


W związku z tym proszę o niezwłoczne pobranie i złożenie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola :
http://spnaglowice.ayz.pl/Zespol-Placowek-Oswiatowych-w-Nag…

i złożenie w terminie do 09.06.2022 r. wraz z dokumentami z zakładu pracy potwierdzającymi zatrudnienie.
Rodziców zainteresowanych wydłużeniem pobytu dziecka przyjętych na rok szkolny 2022/23 proszę o złożenie pisemnej informacji o zmianie ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz dołączenie zaświadczenia z pracy o zatrudnieniu.

Jednocześnie zapraszamy na „DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA” w dn. 2-3.06.2022 r. w godz.13.30 – 16.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

dyr.I.Matuszewska
Nagłowice, 24.05.2022 r.

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30