Informacja dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla) w Gminie Nagłowice

Informacja dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla) w Gminie Nagłowice
4 listopada 2022

Zgodnie z art. 34.1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz.2236) Wójt Gminy Nagłowice informuje, że Gmina Nagłowice przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 8.1 ustawy „Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego”. Opał będzie można kupić w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 roku oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku na gospodarstwo domowe.

Aby zakupić węgiel na zasadach preferencyjnych konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej BIP Nagłowice, w Urzędzie Gminy w Nagłowicach, GOPS w Nagłowicach oraz do odbioru u sołtysów (do wyczerpania druków). Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z zakupu preferencyjnego proszeni są o dostarczenie uzupełnionych wniosków do 14.11.2022 r.

Zgodnie z art. 11.2 ustawy „W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – pobierz

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (wersja edytowalna) – pobierz

Prawa zakupu węgla od samorządów nie będą miały osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Oznacza to, że wiele gospodarstw zostanie wykluczonych z zakupu węgla od samorządu.

/-/ Wójt Gminy Nagłowice

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30