Informacja o realizacji operacji pod nazwą: „Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej wsi Nagłowice”

Informacja o realizacji operacji pod nazwą: „Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej wsi Nagłowice”
22 listopada 2019

       Gmina Nagłowice w okresie od 24-05-2018r do 30-10-2019r realizowała operacje pod nazwą: „Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej wsi Nagłowice”

       Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

       Całkowita wartość operacji wyniosła  130 711,23 zł przy czym wysokość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 106 269,30 zł.

 

W ramach operacji:
  • utwardzono istniejące alejek w parku w Nagłowicach materiałem kamiennym o łącznej powierzchni 790 m2
  • zakupiono: namiot plenerowy, ławki parkowe, siedziska, kosze na śmieci, tablice edukacyjne, rzeźby edukacyjne, stoliki i krzesła metalowe, parasole, pergole z donicą , stoły i ławki piknikowe, panele tarasowe, kosze na śmieci oraz sortownik na śmieci a także wymieniono oświetlenie na energooszczędne oświetlenie LED

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30