Informacja o zmianie druku deklaracji oraz stawki za odpady komunalne

Informacja o zmianie druku deklaracji oraz stawki za odpady komunalne
16 czerwca 2020

Informujemy, iż od dnia 01.07.2020r.
zmieniają się stawki opłat za odpady komunalne.

        Właścicieli  nieruchomości  nieposiadających  kompostownika obowiązuje stawka opłaty za odpady komunale 16 zł od osoby. Sytuacja ta dotyczy głównie osób zamieszkałych w blokach i budynkach wielolokalowych. Osoby te zobowiązane są do segregacji bioodpadów i wystawiania ich w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

        W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) zostało wprowadzone zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właścicieli  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  posiadających kompostownik przydomowy obowiązuje stawka opłaty za odpady komunalne 15 zł od osoby.

        Od mieszkańców, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika firma wyłoniona w przetargu „TAMAX” nie będzie odbierać bioodpadów oraz nie będą oni mogli oddawać ich do Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Mikołaja Reja 62 w Nagłowicach.

WSZYSCY  MIESZKAŃCY  W  MIESIĄCU  LIPCU  2020 r.  BĘDĄ  ZOBOWIĄZANI  ZŁOŻYĆ  DEKLARACJE  NA  NOWYM  DRUKU  ORAZ  ZGODNIE  Z  NOWĄ  STAWKĄ OPŁATY

 

        Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku, czego otrzymujemy kompost. Kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiadów (zapachy!). Prawidłowo prowadzony proces kompostowania nie jest nadmiernie uciążliwy a rozchodzące się odory z kompostownika świadczą o zakłóceniu tego procesu. Informujemy, że odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na Kompostownik określa rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690  ze zmianami).

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 pobierz
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30