INFORMACJA – ZAKAZ UŻYTKOWANIA KOTŁÓW POZAKLASOWYCH TZW. KOPCIUCHÓW

x

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku

Zaproszenie na Dzień Kobiet do GOK-u w Nagłowicach w dniu 9 marca 2024 roku
INFORMACJA – ZAKAZ UŻYTKOWANIA KOTŁÓW POZAKLASOWYCH TZW. KOPCIUCHÓW
29 czerwca 2023

W związku z obowiązującą od dnia 24 lipca 2020 r. uchwałą Nr XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) podjętą przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Gminy w Nagłowicach przypomina, że od dnia 1 lipca 2023 r. wejdzie w życie zakaz użytkowania kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012). Zgodnie z obowiązującymi przepisami kotły klasy 1 i 2 oraz bez podanego oznaczenia będą niedozwolone, a za ich użytkowanie może grozić mandat lub grzywna (do 5 tys. zł). Piece klasy 3 i 4 mają zniknąć ze świętokrzyskich budynków do końca czerwca 2024 roku. Obecnie zarząd województwa świętokrzyskiego nie przewiduje zmian w terminach dotyczących obowiązku wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Z zapisów uchwały antysmogowej wynika, że od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: kotły na gaz lub olej opałowy, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne.

Departament Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z myślą o mieszkańcach utworzył stronę internetową poświęconą świętokrzyskiemu powietrzu https://powietrze.swietokrzyskie.pro. Przedstawione są tam aktualne informacje odnośnie jakości powietrza w regionie, regulacje  wynikające z aktualnych dokumentów: uchwały antysmogowej oraz programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych, informacje na temat szkodliwości smogu oraz wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń, możliwościach dofinansowań do wymiany kotłów pozaklasowych. Wszelkie pytania odnośnie w/w programów mieszkańcy mogą kierować na adres mailowy powietrze@sejmik.kielce.pl.

 

 

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30