Inwestycje z Polskiego Ładu – „Budowa infrastruktury sportowej – boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice”

Inwestycje z Polskiego Ładu – „Budowa infrastruktury sportowej – boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice”
9 maja 2023

                                                              

                 W dniu 13.03.2023r. zostały podpisane umowy na realizacje inwestycji  pn. „Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice” obejmującej niżej wymienione części zamówienia:

część 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cierno- Żabieniec

część 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Deszno

część 3: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rakoszyn

część 4: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ślęcin

Wykonawcą robót dla części 1, 3 i 4 będzie firma P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra – Gruda z siedzibą ul. Szkolna 8a; 45-512 Preczów, natomiast część 2  Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Deszno wykona firma Stark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Jarońskich 21/6; 25-335 Kielce.

Łączna wartość całej inwestycji wyniesie 2 872 796,10 zł. Wysokość dofinansowania
w ramach udzielonej promesy przez BGK wyniesie 2 524 231,91 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do dnia 16 października 2023r

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30