Inwestycje z Polskiego Ładu – „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice”

Inwestycje z Polskiego Ładu – „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice”
9 maja 2023

    

           Gmina Nagłowice w  dniu 11 kwietnia 2023r. podpisała umowę na realizacje inwestycji  pn. „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice” obejmującej niżej wymienione części zamówienia:

część 1: Przebudowa dróg w miejscowości Nagłowice

część 2: Przebudowa dróg w miejscowościach: Ślęcin, Jaronowice, Rakoszyn, Nowa Wieś

część 3: Przebudowa dróg w miejscowościach: Trzciniec, Deszno, Warzyn Pierwszy, Warzyn Drugi

część 4: Przebudowa dróg w miejscowościach: Cierno- Żabieniec, Zdanowice, Caców,  Brynica Mokra

Wykonawcą robót dla wszystkich części będzie firma TRANZIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lubachowy 68; 29-130 Moskorzew

Łączna wartość całej inwestycji wyniesie 6 076 750,41 zł. Wysokość dofinansowania
w ramach udzielonej promesy przez BGK wyniesie 5 672 114,60 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30