Modernizacja centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja

Modernizacja centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja
1 kwietnia 2022

      W Dworku Mikołaja Reja zakończyły się prace związane w wykonaniem zadania pn. „ Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach”. Inwestycja ta polegała na wykonaniu niezależnego źródła ogrzewania zabytkowego budynku poprzez montaż podziemnego zbiornika na gaz płynny, wyposażenie kotłowni gazowej oraz wykonanie przyłącza linowego do istniejącej sieci centralnego ogrzewania. Wszystkie prace budowlane i instalacyjne wykonała Firma Produkcyjno- Usługowa „ NOVATECH” z Kielc, która wykazała się dużą starannością i profesjonalizmem przy realizacji inwestycji.

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30