Nieodpłatna pomoc prawna
8 sierpnia 2019

Informacja o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2021 roku

 

na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego funkcjonują dwa Powiatowe Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz jeden Powiatowy Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z czego:

  • 1 Punkt prowadzony przez Powiat, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego usytuowany w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,
  • 1 Punkt prowadzony przez organizację pozarządową, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, usytuowany w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz oraz w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.
  • 1 Punkt prowadzony przez organizację pozarządową, w którym świadczona jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, usytuowany w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów oraz w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A.

Informacja o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2021 roku

 pobierz

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie jędrzejowskim w 2021 roku
– stan na 1 czerwca 2021 roku

pobierz listę jednostek