Nieodpłatna pomoc prawna
8 sierpnia 2019

Informacja o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2022 roku

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 945)

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego funkcjonują dwa Powiatowe Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 1 Powiatowy Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z czego:

  • 1 Punkt prowadzony przez Powiat, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna medialna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego usytuowany w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,
  • 1 Punkt prowadzony przez organizację pozarządową, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna (w tym mediacja) o podwójnej lokalizacji tj. w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz oraz w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.
  • 1 Punkt prowadzony przez organizację pozarządową, w którym świadczona jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym mediacja) usytuowany w Sędziszowie ul. Dworcowa 20 oraz w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A

 

Powyższe placówki od 1 kwietnia 2022 roku pracują w systemie stacjonarnym.

 

Informacja o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2022 roku

 pobierz

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie jędrzejowskim w 2022 roku
– stan na 1 maja 2022 roku

pobierz wykaz jednostek