Nowe odcinki dróg oddane do użytku.

Nowe odcinki dróg oddane do użytku.
25 października 2021

W dniu 20 października 2021 roku Wójt Gminy Nagłowice Jacek Lato wraz z pracownikami Urzędu uczestniczył w oficjalnym odbiorze zadania: ,,Przebudowy i remonty dróg na terenie Gminy Nagłowice w 2021r.” podzielonego na części:
* Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec – 23 754,38 zł – odcinek drogi o długości 125m
* Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś – 29 730,82 zł – odcinek drogi o długości 134m
* Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec – 44 902,31 zł – odcinek drogi o długości 235m
* Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno-Żabieniec – 70 506,68 zł – odcinek drogi o długości 250m
* Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy – 60 735,19 zł – odcinek drogi o długości 232m
* Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec – 64 498,25 zł – odcinek drogi o długości 360m

Wykonawcą w/w robót było Przedsiębiorstwo Drogowe ,,WOJTRANS” Sp. z o.o.
W odbiorze uczestniczyli również: Sebastian Wawrzeńczyk, Marcin Tompolski – inspektorowie nadzoru z ramienia Gminy Nagłowice, kierownik robót – przedstawiciel Wykonawcy, radni i sołtysi w/w miejscowości.

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30