Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice z dnia 31 października 2019 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice z dnia 31 października 2019 roku
31 października 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Nagłowice z dnia 31 października 2019 roku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nagłowice” oraz do prognozy oddziaływania
na środowisko
.

Treść ogłoszenia w poniżej załączonym pliku.

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30