Odbiór inwestycji pn. ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice’’

Odbiór inwestycji pn. ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice’’
14 października 2022
           W dniu 12.10.2022r. odebrana została inwestycja pn. ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice’’ objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na 9 obiektach na terenie gminy:
1. Świetlica w miejscowości Deszno
2. ZPO Warzyn Pierwszy
3. ZPO Nagłowice
4. Urząd Gminy w Nagłowicach
5. Gminny Ośrodek Kultury
6. Ujęcie wody w Nagłowicach
7. Oczyszczalnia ścieków w Nagłowicach
8. Pompa głębinowa w Trzcińcu
9. Ujęcie wody w Trzcińcu
Sumaryczna moc instalacji na w/w obiektach wynosi około 236 kWp. Wykonawcą była firma GM STARBUD Sp. z o.o. ze Starachowic. Wartość umowy wyniosła 1 448 325,00 zł brutto. Wysokość dofinansowania tej inwestycji wynosi 94,44%, a pozostała część tj. 5,56% to udział własny gminy.
Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30