Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego marki FS Lublin II

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego marki FS Lublin II
30 marca 2023

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został ogłoszony
II Przetarg Publiczny
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin II

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nagłowicach
lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Nagłowicach
do 19-04-2023 roku do godz. 10:00.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się pod linkiem:

http://bip.naglowice.pl/strona-4003-ogloszenie_ii_przetargu_na_sprzedaz.html

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30