Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Gminy Nagłowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Gminy Nagłowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
7 lutego 2024

Wójt Gminy Nagłowice
Ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2024r. zadania publicznego

Gmina Nagłowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert: do dnia 29-02-2024r. do godz: 15:00

Ogłoszenie opublikowano wraz z dokumentacją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nagłowice.

Link do ogłoszenia: https://bip.naglowice.pl/strona-4415-ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na.html

 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30