Ogłoszenie Wójta Gminy Nagłowice dot. konsultacji „Programu współpracy Gminy Nagłowice z organizacjami pozarządowymi…”

Ogłoszenie Wójta Gminy Nagłowice dot. konsultacji „Programu współpracy Gminy Nagłowice z organizacjami pozarządowymi…”
8 października 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Nagłowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Nagłowicach.

 

           Na podstawie Zarządzenia 89/2020 z dnia 08.10.2020 r. Wójt Gminy Nagłowice zaprasza organizację pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Nagłowice do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Nagłowicach w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nagłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2026.

 

Konsultacje odbędą się w dniach od 08.10.2020 r do 22.10.2020 r.

 

           Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nagłowice. Własne propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy w Nagłowicach, ul. Mikołaja Reja 9, pok. Nr 14 lub na adres elektroniczny karol.kraska@naglowice.pl

Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Karol Kraska, pok. 14, tel.  4138-145-67

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30