PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY
12 września 2022

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030”

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 12 września 2022 do dnia 11 października 2022r.

 

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy lub wysyłać e-mailem do: gmina@naglowice.pl lub biuro@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi II etap konsultacji „Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

 

Do pobrania:

Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030

Formularz zgłaszania uwag

Zarządzenie Wójta Gminy Nagłowice w sprawie konsultacji „Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030”. 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30