PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY

x

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Nagłowice od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 roku
PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY
12 września 2022

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030”

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 12 września 2022 do dnia 11 października 2022r.

 

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy lub wysyłać e-mailem do: gmina@naglowice.pl lub biuro@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi II etap konsultacji „Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

 

Do pobrania:

Strategia Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030

Formularz zgłaszania uwag

Zarządzenie Wójta Gminy Nagłowice w sprawie konsultacji „Strategii Rozwoju Gminy Nagłowice do roku 2030”. 

Kontakt
logo

Gmina Nagłowice

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
Telefon: 41-38-145-67
Telefon/Fax: 41-38-145-67
E-mail: gmina@naglowice.pl
NIP: 6561475293
REGON: 000540067

Gmina Nagłowice

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562213721
REGON: 291010398
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy Kielce o/Nagłowice 46 84930004 0110 0100 0332 0097
Rachunek odpady komunalne:
44 8493 0004 0110 0100 0332 0133

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30